Triple A for Citizens

Partner
Triple A

Svrha

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je 15. srpnja 2013. godine natječaj za pilot-projekte, kao dio međunarodnog projekta u suradnji s Europskom organizacijom za građansku akciju (European Citizens Action Servis – ECAS) iz Belgije pod nazivom „ Trostruko A za građane: Pristup informacijama, savjetovanje i aktivna pomoć (Triple A for Citizens: Access to information, Advice and Active help). Za natječaj je odobrena podrška Europske komisije. Glavni cilj osmišljen je prema širenju koncepta savjetovanja i podrške građanima na jugoistočnu Europu i Tursku te osnaživanje organizacija civilnog društva u jačanju uloge građana i nadzoru vlade. Pilot-projekti zamišljeni su kao podrška organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Turskoj koje već imaju iskustva u informiranju, pružanju besplatne pravne pomoći i savjetovanju građana ili to iskustvo namjeravaju steći.                          

 

Pravna klinika prijavila je svoj projekt na natječaj te je nakon obavijesti o prihvaćanju prijave uslijedio studijski posjet delegacije Pravne klinike Bukureštu, 27. i 29. studenog 2013. godine. Pravnu kliniku predstavljali suprof. dr. sc. Alan Uzelac, voditelj Klinike, Mateja Crnković, mag.iur., akademska voditeljica projekta vanjskih klinika te Lea Puljčan, studentski koordinator vanjskih klinika.

Postignuća
-    studijski posjet delegacije Pravne klinike Bukureštu, 27. i 29. studenog 2013. godine.
 

 

Programi pojedinih organizacija uključenih u projekt

PARTNERI:

Law Centres Network    

National Association of Citizens Information Service ( NACIS )

Association Democracy Initiative Sarajevo  

European Citizens Action Service ( ECAS )

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Komitet pravnika za ljudska prava

 

PILOT-PROJEKTI

Centre of Legal Aid and Regional Development ( CLARD )

Civil Right Program Kosovo ( CRP/K )

Vaša prava BiH

Fondacija lokalne demokratije za razvoj civilnog društva

Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja SRMA Sinj

Projekt građanskih prava Sisak

Srpski demokratski forum

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Kuća ljudskih prava Zagreb

Zajedno Zajedno

Enhancing Right to Information of Citizens on Human Rights ( i HOP)

Mreža odbora za ljudska prava u srbiji ( CHRIS )

 

 

 

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.