Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz"

Savjetovalište “Luka Ritz” osnovano je s ciljem provedbe programa neformalnog obrazovanja za djecu, mlade i roditelje te pružanja stručne i savjetodavne potpore u promicanju odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih. Savjetovalište ima za cilj razvijati i provoditi edukativne i prevencijske programe koji bi upotpunjavali školski obrazovni program te osmišljavali slobodno vrijeme mladih, a ujedno odgajali i obrazovali ih u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobili ih za življenje u multikulturalom svijetu, za toleranciju, poštivanje različitosti, drugih i drugačijih te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Zadatak je Savjetovališta, uz pomoć sugestija mladih, detektirati i markirati njihove potrebe i probleme u obitelji, zajednici i društvu u cjelini, te na interdisciplinaran način (uključujući stručnjake različitih područja) analizirati iste. 

Drupal theme by Kiwi Themes.