UPIM - Udruga za promicanje istih mogućnosti

Udruga za promicanje istih mogućnosti je samostalna, dobrovoljna, nestranačka udruga koja kao asocijacija za osobe s invaliditetom pruža informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta, a sve u cilju postizanja istih mogućnosti. Omogućujući kreativnost i samostalnost djelovanja od posebne je važnosti zajedničko istupanje s ostalim udrugama civilnog sektora i utjecaj na stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.
Udruga je osnovana i registrirana 2005. godine.
Ciljevi druge su praćenje svega što je važno u životu i za kvalitetu života osoba s invaliditetom; poticati postizanje istih mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz organizirani nastup u rješavanju problema i provođenju projekata, programa i akcija; sudjelovati u predlaganju oblikovanja zakonskih propisa; predlaganje sustavnih rješenja o skrbi; ne dozvoliti pojavu diskriminacije između osoba s invaliditetom; stvarati preduvjete za što bržu i potpuniju socijalizaciju i što je mogući viši stupanj neovisnog življenja osoba s invaliditetom; stvaranje kvalitetnog i trajnog informativnog sustava

Dokument: 
Drupal theme by Kiwi Themes.