Udruga Zamisli

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI” osnovana je u travnju 2005. godine. Sjedište Udruge je u Zagrebu, djeluje na području Republike Hrvatske, adresa sjedišta je Ulica grada Vukovara 68.

Udruga “ZAMISLI” je osnovana s ciljem:
- Poticanja mladih s invaliditetom na uključivanje u sustav obrazovanja
- Pružanja informacija mladima s invaliditetom
- Osiguravanja pomoći mladima s invaliditetom u svakodnevnom životu
- Surađivanja s profesorima i obrazovnim institucijama
- Podizanja kvalitete života i obrazovanja mladih s invaliditetom u RH

Težeći prema zacrtanim ciljevima osmislili smo i pokrenuli projekt Ured za mlade s invaliditetom.
Svrha Udruge “ZAMISLI” je promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom i u skladu s tim zalažemo se za donošenje minimalnih standarda u obrazovanju osoba s invaliditetom. Trenutno radimo na razvoju međunarodne suradnje, prevodimo relevantne dokumente iz zemalja EU vezane uz obrazovanje mladih s invaliditeotm, dogovaramo gostujuća predavanja strućnjaka iz inozemstva, pripremamo edukativne radionice, te na nizu projekata: “Ljetni kamp za mlade s invaliditetom”, “Klub za mlade s invaliditetom u Zagrebu”, „Stručna literatura za mlade s invaliditetom na školovanju”, „Budilica”, „Informativna brošura o pravima mladih s invaliditetom”. Članovi Udruge „ZAMISLI” su osobe koje rade na projektima za mlade s invaliditeotm i mladi s invaliditetom između 15 i 29 godina. Mlade s invaliditetom se svakodnevno poziva na aktivan angažman u Udruzi, tako da jedan dio zainteresiranih volontira ili honorira na aktivnostima kojima se bavi Udruga.
Drupal theme by Kiwi Themes.