Udruga Sjaj

Udruga Sjaj organizacija je civilnog društva osnovana 1998. godine. Primarni cilj organizacije bio je okupiti osobe s duševnim smetnjama te članove njihovih obitelji te im pružati psihosocijalnu podršku. Od 2004. godine udruga Sjaj aktivno se bavi zagovaranjem za prava osoba s duševnim smetnjama te pružanjem pravne pomoći osobama koje su na osnovi duševne bolesti diskriminirane ili su im prekršena njihova osnovna prava.

Dokument: 
Drupal theme by Kiwi Themes.