Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije

Ciljevi Udruge prema Statutu Udruge su poboljšanje obrazovanosti i motiviranosti mladih Roma i Roma uopće, poboljšanje ostvarivanja svih prava romske nacionalne manjine, posebno prava na njegovanje vlastita jezika i njegovanje kulture, suradnja sa nadležnim tijelima i dužnosnicima u gradu Zagrebu, sa međunarodnim romskim organizacijama i romskim organizacijama u Hrvatskoj, zadovoljavanje kulturnih, gospodarskih i socijalnih potreba Roma.
Aktivnosti udruge obuhvaćaju izdavanje časopisa 'Romengo čaćipe' ('Romska istina'), osiguravanje pravnih savjeta, organiziranje kampanja za promicanje prava Roma u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na različitim konferencijama, seminarima, treninzima, okruglim stolovima u svrhu upoznavanja sa problemima Roma na području grada Zagreba i zagrebačke županije i pronalaženje rješenja, organizacija seminara i edukacijskih kultura o zdravlju, ekologiji, organiziranje sportskih aktivnosti, kulturnih aktivnosti, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.
Korisnici programa Udruge su svi članovi Udruge. Udruga ima 3000 članova sa područja grada Zagreba i zagrebačke županije, te svojim radom pokriva naselja: Kozari putevi, Plinarsko naselje, Struge, Gornji i Donji Petruševac, Radnička 67, Staro Brestje, Gornja i Donja Lomnica, Kozari bok, Savica Šanci, Pionirski grad, Trešnjevka i Pešćenica. U sklopu Udruge djeluje i podružnica Udruge : Ivanić grad koja pokriva naselja: Posavski Bregi i Jalševec. Tijekom svog dugogodišnjeg rada Udruga je surađivala sa brojnim Udrugama u suradnji sa kojima je u više navrata sudjelovala u organizaciji i realizaciji Svjetskog dana Roma, folklorna sekcija promicala je svoj rad na brojnim nastupima, sa nogometnim klubom sudjelovala je na brojnim natjecanjima u 3. Nogometnoj ligi i postizala zavidne rezultate na nivou grada Zagreba i zagrebačke županije, više puta bila je organizator seminara o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj kulturi, organizirala je ljetnu školu, sudjelovala na brojnim svjetskim konferencijama (1998. Konferencija Romani Uniona u Washingtonu, Konferencija 2000. godine u Pragu, organizator je 1. Kongresa Roma u Republici Hrvatskoj održanog 2003. godine u Zagrebu….) organizirala je prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Udruga već osmu godinu izdaje romski časopis «Romengo Čaćipe», isto tako bavi se informiranjem u okviru socijalnog programa, promicanjem ljudskih prava, njegovanjem kulture Roma te nastoji pripremiti i izdati Hrvatsko – romski rječnik. 


.

Drupal theme by Kiwi Themes.