Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova RH ustrojeno je temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN br. 70/12).

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove koji se odnose na:

 • poslove policije i kriminalističke policije i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela;
 • pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima;
 • održavanje javnog reda i mira;
 • osiguranje i zaštita osoba, objekata i prostora;
 • obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja;
 • poslove sigurnosti prometa na cestama;
 • nadzor državne granice;
 • kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata;
 • putne isprave za prelazak preko državne granice;
 • održavanje javnih okupljanja;
 • državljanstvo;
 • izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanja prebivališta i boravišta građana;
 • izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila;
 • nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva;
 • eksplozivne tvari;
 • poslove specijalne policije; 
 • poslove nadzora nad radom zaštitarskih tvrtki;
 • poslove nadzora zaštite od požara;
 • poslove nadzora humanitarnog razminiranja.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Ministar unutarnjih poslova je Ranko Ostojić, a njegov zamjenik Evelin Tonković.

Pomoćnici ministra unutarnjih poslova:

Dokument: 
Drupal theme by Kiwi Themes.