Hrvatski savez slijepih

16. lipnja 1946. godine se u Zagrebu okupila grupa slijepih intelektualaca i osnovala Hrvatski savez slijepih.
Od tada, slijepi građani Republike Hrvatske, udruženi u svoju, jednu od 27 lokalnih organizacija, a preko nje u krovni Hrvatski savez slijepih oživotvorujući osnivačko geslo: „I sami slijepi za slijepe" sudjeluju u ostvarenju svojih snova, preuzimajući istovremeno svoj dio odgovornosti za zajedničko „bolje sutra". Takvim djelovanjem ostvarili su početnu ideju da Hrvatski savez slijepih bude vodeća organizacija civilnog društva za artikuliranje specifičnih potreba slijepih te kao takav bude i relevantan partner vladinom sektoru u iznalaženju odgovarajućih optimalnih rješenja koja će pozitivno utjecati na kvalitetu života slijepih.
Savez je čvrsto pozicionirana i prepoznatljiva nevladina organizacija koja uspješno i razgranato surađuje i sa udrugama civilnog društva i gospodarskim sektorom.
Misija je Saveza i dalje:
-osigurati poštivanje ljudskih prava i ukidanje svih oblika diskriminacije slijepih,
-poticati  i provoditi proaktivnu politiku na području socijalne skrbi uključiv i pružanje neposredne humanitarne pomoći potrebitim slijepim osobama,
-osigurati praktičnu primjenu najnovijih dostignuća na području obrazovanja, rehabilitacije i zapošljavanja slijepih,
-djelovati na zaštiti i unapređenju zdravlja slijepih,
-sudjelovati u unapređenju zaštite okoliša i prostornog uređenja te prilagodbi pojedinih konkretnih rješenja potrebama slijepih osoba,
-afirmirati slijepe osobe u svim područjima društvenog života,
-senzibilizirati društvenu javnost za potrebe slijepih,
-ostvariti punu uključenost slijepih u život zajednice kao njenih različitih , ali ravnopravnih članova.

Drupal theme by Kiwi Themes.