Hrvatski Savez dijabetičkih udruga - HSDU

HSDU se organizacijski sastoji od mjesnih (lokalnih) udrug koje rade diljem Hrvatske po programu rada koji je u skladu s preporukama HSDU-a koji se na državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa šećernom bolešću.

U okviru svojih aktivnosti HSDU se bavi i izdavaštvom edukativnih knjižica, časopisa, letaka, plakata, brošura i sl. od kojih je većina posvećena učenju o šećernoj bolesti.
 
Stalnim naporom volontera i aktivno uključenih najboljih medicinskih i drugih stručnjaka Savez nastoji stalno biti u tijeku s najnovijim medicinskim i inim dostignućima te ih adekvatno prezentirati članovima i široj javnosti.
 
U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk Vrhovac koja je Referentni centar za dijabetes, Regionalnim i županijskim centrima za dijabetes, Domovima zdravlja, Uredima za zdravstvo lokalnih samouprava diljem Hrvatske itd.
 
Niz javnozdravstvenih ustanova i zdravstvenog osoblja uključeno je u rad Saveza – HZJZ, HZZO i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar.
 
HSDU ima uspostavljenu suradnju i s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
Drupal theme by Kiwi Themes.