Hrvatski savez dijabetičkih udruga

HSDU organizacijski se sastoji od mjesnih (lokalnih) udruga, odnosno društava - 54 mjesnih udruga, koje su osnovane i rade diljem Hrvatske po programu rada koji je u skladu s preporukama HSDU-a koji se na državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa šećernom bolešću. Učlanjivanjem u mjesnu udrugu svatko, bilo to osoba sa šećernom bolešću, član obitelji, prijatelj ili medicinski radnik, može sudjelovati u programu rada koji ta udruga provodi.U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk Vrhovac koja je Referentni centar za dijabetes, Regionalnim i županijskim centrima za dijabetes, Domovima zdravlja, Uredima za zdravstvo lokalnih samouprava diljem Hrvatske itd. Niz javnozdravstvenih ustanova i zdravstvenog osoblja uključeno je u rad Saveza – HZJZ, HZZO i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar. Članovi Izvršnog odbora Saveza također su i članovi Društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora koji na državnoj razini prati i koordinira rad svih ključnih i odgovornih ustanova i zdravstvenog osoblja u svezi sa šećernom bolešću.HSDU surađuje s mnogobrojnim tvrtkama koje u svojoj djelatnosti imaju dijabetički program (medicinska pomagala, lijekove, prehrambene proizvode) i koje svojim sponzorstvima, donacijama i programima sudjeluju u gotovo svim aktivnostima Saveza. Prema Statutu HSDU-a udruge dijabetičara s teritorija RH dobrovoljno i temeljem pisanog Zahtjeva postaju redoviti članovi Saveza. Dužnosti redovitih članova su: da redovito plaćaju članarinu, da rade u skladu s propisima i statutom Saveza, da provode zajedničke zaključke i preuzete obveze, da čuvaju i razvijaju ugled Saveza.

Dokument: 
Drupal theme by Kiwi Themes.