Društvo za psihološku pomoć - Centar Modus

Društvo za psihološku pomoć (DPP) je nevladina i neprofitna organizacijaaktivna od ožujka 1993. godine u pet osnovnih područja djelovanja:(1) projekti i programi izravne psihosocijalne pomoći i podrške(kroz različite oblike psihosocijalnih intervencija kao što susavjetovanje, psihoterapija, psihološke krizne intervencije,obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja i dr.,(2) projekti izobrazbe stručnjaka pomagačkih struka,(3) istraživački i evaluacijski projekti,(4) publiciranje stručnih knjiga i priručnika, i(5) organiziranje domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

Dokument: 
Drupal theme by Kiwi Themes.