Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobor-grad

Kao ustanova socijalne skrbi djeluje od 1937. godine, a smještajni kapaciteti nalaze se u zgradi Dvorca obitelji Keglević iz 17. stoljeća, novosagrađenih objekata iz 1980. godine te 4 kuće za organizirano stanovanje. Osnivač doma je Republika Hrvatska, a pod ingerencijom su Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Uz dugotrajnu intenzivnu skrb o psihički bolesnim odraslim osobama, koja se provodi na sadašnjoj lokaciji Doma gdje su zbrinuta 330 korisnika, 2001. godine započeli su sa pomoći i njegom u kući gdje skrbe o 60 korisnika sa dostavom hrane, potrebitom njegom te ostalim kućanskim poslovima.
Prvi u Hrvatskoj 2004. godine započeli su sa novim oblikom zbrinjavanja psihički bolesnih odraslih osoba putem organiziranog stanovanja gdje psihički bolesnim odraslim osobama osiguravaju dostojanstven život u lokalnoj zajednici u okvirima njihovih sposobnosti. Trenutno skrbe o 17 korisnika u organiziranom stanovanju, u četiri zasebne stambene kuće. Godine 2011. započeli su sa programom psihosocijalne rehabilitacije (patronaže) sa psihički bolesnim odraslim osobama s ciljem prepoznavanja rane faze oboljenja, praćenja tijekom bolesti, podizanja kvalitete življenja u obitelji te prevenciji institucionalizacije.
Misija doma je stalna i sustavna skrb o psihički bolesnim odraslim osobama na način da je korisnik u ustanovi zbrinut i zadovoljan.
Vizija rada u Domu je omogućiti psihički bolesnoj odrasloj osobi ugodan život u ustanovi, te pravo na izbor skrbi uz poštovanje njezine osobnosti, želja i potreba. Naglasak je na individualnom pristupu u radu, destigmatizaciji duševnog oboljenja te organiziranom stanovanju duševnih bolesnika uz potporu stručnog osoblja.

 

Drupal theme by Kiwi Themes.