CeDePe - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom

CeDePe Zagreb je udruga koja radi za djecu i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama od 1977. godine i većinski je vođena od strane osoba s invaliditetom ili njihovih skrbnika.CeDePe Zagreb je osnovano u cilju promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa i prava djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba sa invaliditetom nastalih kao posljedica cerebralne i dječje paralize. Temeljni cilj udruge je da aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015., uz postupno uključivanje sustava u kojemu će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo. U svom dugogodišnjem radu osiguravanja uvjeta za kvalitetan život osoba s invaliditetom i kontinuiranim razvojem znanja stručnog kadra razvili smo specifične kompetencije potrebne za uspješno planiranje i upravljanje projektima i programima kroz koje smo financirali aktivnosti i socijalne usluge za članove i ostale zainteresirane korisnike.

Dokument: 
Drupal theme by Kiwi Themes.