Projekt ENEMLOS

O projektu

Primarni cilj Erasmus+ projekta Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education (ENEMLOS) je osigurati i poboljšati zapošljivost diplomiranih studenata prava kroz primjenu najnaprednijih metoda u kliničkoj pravnom obrazovanju i kroz organizaciju live-client klinika. Ciljana skupina su studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta Crna Gora te tri kosovska pravna fakulteta, odnosno Sveučilišta Haxhi Zeka, Kadri Zeka i Hasan Prishitna. 
 
Izravni kontakt sa živim strankama u sklopu pravnih klinika pružit će studentima priliku da razviju praktične vještine tijekom studija, što treba predstavljati svojevrsnu nadogradnju teorijskih znanja i postojećih praktičnih oblika nastave (poput simuliranih suđenja). Studenti će razviti vještine pravnog savjetovanja, rješavanja praktičnih problema i kreativnog razmišljanja.
 
Budući da se upravo najveća primjedba poslodavaca odnosi na izostanak praktičnih vještina diplomiranih pravnika, ovaj će projekt imati veliku korist ne samo za studente, koji su primarni korisnici ovog projekta, već i za poslodavce. Oni će biti uključeni u praktične aspekte obrazovanja studenata, a imat će i priliku izravno oblikovati njihove vještine prema svojim potrebama. Time se očekuje postići i veću zapošljivost diplomiranih pravnika. 
 
Ciljevi projekta su: 
1. Modernizacija i racionalizacija postojeće nastave, osobito u praktičnim pravnim disciplinama
2. Jačanje ukupnih kapaciteta (ljudskih, tehničkih i drugih resursa) uključenih pravnih fakulteta s ciljem pružanja kvalitetne pravne edukacije utemeljene na najboljih europskih praksi u kliničkom pravnom obrazovanju
3. Uspostavljanje novih mehanizama suradnje, odnosno međusobnog povezivanja uključenih visokoškolskih ustanova, što će rezultirati sličnim inicijativama i aktivnostima u budućnosti
4. Pružanje snažnog poticaja uključenim visokoškolskim ustanovama, a posebno u slučaju Pravnog fakulteta Crna Gora, da uspostave dugoročnu održivu suradnju s pravosuđem, Državnim odvjetništvom i nizom strukovnih udruga.
 
Više o projektu možete saznati na službenim mrežnim stranicama projekta.
 
Članovi konzorcija
 
U konzorciju djeluje čak petnaest međunarodnih partnera
 1. Pravni fakultet Sveučilišta Crna Gora
 2. Pravni fakultet Sveučilišta Haxhi Zeka
 3. Pravni fakultet Kadri Zeka
 4. Pravni fakultet Hasan Prishitna
 5. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. Regent University London
 7. Polish Legal Clinics Foundation
 8. Vrhovni sud Crne Gore
 9. Odvjetnička komora Crne Gore
 10. Državno tužilaštvo Crne Gore
 11. Javnobilježnička komora Crne Gore
 12. Komora javnih izvršitelja Crne Gore
 13. Centar za medijaciju
 14. Osnovni sud u Gjilanu
 15. Odvjetnička komora Kosova

Naše zajedničke aktivnosti

a) Sudjelovanje na početnom projektnom sastanku

Delegacija nastavnika Pravnog fakulteta u Zagrebu u sastavu prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar i Juraj Brozović, mag. iur. sudjelovali su na početnom projektnom (Kick-off) sastanku u Budvi od 24. do 25. veljače 2020. Na sastanku je predstavljen projektni plan, a imenovani su članovi projektnih odbora. Profesor Uzelac postao je članom upravljačkog odbora, a Juraj Brozović, mag. iur. članom odbora za osiguranje kvalitete.

b) Online edukacija za nastavno osoblje četiri ciljana sveučilišta

Prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar, doc. dr. sc. Barbara Preložnjak i Juraj Brozović, mag. iur. organizirali su i sudjelovali su u dvije online Zoom edukacije. Jedna se održala na hrvatskom jeziku od 7. do 9. prosinca 2020. (za Sveučilište Crna Gora i crnogorske partnerske institucije), a druga na engleskom jeziku od 14. do 16. prosinca 2020. (za tri kosovska sveučilišta i partnerske institucije).

Predviđeno je da se ove edukacije organiziraju u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali se zbog pandemijske situacije održala online. Pohađalo ju je preko 60 profesora, sudaca, odvjetnika, javnih bilježnika, pravosudnih službenika, tužitelja, medijatora i studenata.

Prvi dan bio je posvećen pojašnjenju koncepta kliničkog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, posebno kad se on usporedi s inozemnim uzorima i drugim oblicima praktične nastave na Fakultetu i u inozemstvu. Drugi dan bavio se upravljanjem klinikama, a pokrivene su teme uklapanja kliničkog pravnog obrazovanja u zakonodavni okvir, suradnja s partnerskim organizacijama te financiranje kliničkog pravnog obrazovanja. Treći i praktični dan pojasnio je sustav rada u Pravnoj klinici, način suočavanja s izazovnim strankama te, uz pomoć studenata kliničara, prikazana simulacija intervjua, odnosno rada na jednom predmetu.

Snimka engleske edukacije dostupna je na sljedećoj poveznici.

c) Posjet crnogorske delegacije

Delegacija 21 nastavnika i praktičara doputovao je od 20. do 22. listopada 2021. u Zagreb u posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudionici sastanka u malim su grupama sudjelovali na dežurstvima i pratili razgovore stranaka te sa studentima raspravljali o metodama rada. U srijedu je održan radni sastanak u sklopu kojeg su sudionici, nakon izlaganja svježih podataka o radu Klinike i uspjesima njezinih studenata, prof. dr. sc. Alanu Uzelcu i dr. sc. Jurju Brozoviću mogli postavljati daljnja pitanja u vezi koncepta kliničkog pravnog obrazovanja na Fakultetu, njegova financiranja i međuinstitucionalne suradnje.

Galerija posjeta dostupna je na sljedećoj poveznici.

Drupal theme by Kiwi Themes.