Osnovne informacije

Pravna klinika je osnovana s ciljem da kroz praktičnu nastavu studenata viših godina pravnog studija pomogne potrebitim kategorijama građana u ostvarivanju njihovih prava. Ovaj vid praktične nastave ima višestruke prednosti:
–Studenti primjenjuju usvojena teorijska znanja u praksi, na konkretne životne situacije, pripremajući se tako za tržište rada.
–Korisnici dobivaju pravnu pomoć koja im olakšava snalaženje u nepreglednim propisima i ostvarivanje njihovih prava. Kako se radi o najugroženijim i najranjivijim kategorijama građana, ovaj vid pomoći je više nego dobrodošao.
–Volontirarujući, studenti preuzimaju dio odgovornosti za dobrobit društvene zajednice i posvećuju svoje vrijeme i znanje potrebama drugih.
 
1. Tko sve može zatražiti besplatnu pravnu pomoć od Pravne klinike?                                                  
•Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti, a pripadaju jednoj od navedenih kategorija:
–hrvatski državljani,
–stranci na privremenom boravku,
–stranci na stalnom boravku,
–stranci pod supsidijarnom zaštitom,
–stranci pod privremenom zaštitom
–azilanti,
–tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena posebnim zakonom,
–djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika.
 
2. Koje vrste i oblike besplatne pravne pomoći Pravna klinika pruža?
•U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnikom o studiju, Pravna klinika u povodu konkretnih upita u predmetima ovlaštenih tražitelja pravne pomoći pruža sve oblike primarne pravne pomoći, a osobito daje:
–opće pravne informacije (opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog područja);
–pravne savjete (cjelovite upute o načinu i mogućnostima rješavanja pojedinog pravnog pitanja).
•Uz ove oblike, na temelju odobrenja voditelja, klinika može pružati i:
–pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti;
–pravnu pomoć u obliku zastupanja u upravnim stvarima (na temelju ocjene o primjerenosti i potrebi takvog zastupanja);
–pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova;
–pravnu pomoć u obliku zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.
–Klinika može pomagati u pripremi zastupanja pred sudom (pružanja sekundarne pravne pomoći), kada sekundarnu pravnu pomoć pruža ovlaštena osoba, ako za to postoji zahtjev i pristanak stranke i zastupnika te ako se ocijeni da je to u konkretnom slučaju potrebno i korisno.
•O svim oblicima pružene pravne pomoći vodi se evidencija. Pravni savjeti daju se samo u pisanom obliku.

Da bi osigurali praćenje kvalitete pružene pravne pomoći, nismo u mogućnosti davati paušalne savjete putem telefona ili elektroničke pošte.

Drupal theme by Kiwi Themes.