Organizacijska struktura

Voditelj Klinike: Prof. dr. sc. Alan Uzelac
Zamjenici voditelja Klinike: Prof. dr. sc. Davor Babić, Prof. dr. sc. Marko Šikić
Pomoćnici voditelja: Doc. dr. sc. Slađana Aras, dr. sc. Barbara Preložnjak, Juraj Brozović, mag. iur.

Unutar Klinike djeluje nekoliko grupa:

• Grupa za pomoć azilantima i strancima
• Grupe za suzbijanje diskriminacije i prava manjina
• Grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje
• Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela
• Grupa za zaštitu prava radnika
• Grupa za zaštitu prava pacijenata
• Grupa za pomoć građanima u ovršnom postupku
• Grupa za odnose s javnošću
• Grupa za posebne slučajeve i projekte

Akademski mentori

Studenti administratori

Studenti mentori

Studenti

 

Organizacija klinike
Rad klinike vodi i koordinira voditelj (predstojnik) klinike, koji ima jednog ili dva zamjenika. Voditelj klinike je nastavnik Fakulteta. Sve bitne odluke o pravnoj pomoći u konkretnim slučajevima donose autonomno sami studenti. Strateška pitanja o pravcu djelovanja klinike, organizaciji klinike te druge odluke koje iziskuju angažiranje dodatnih sredstava ili rada studenti zajednički dogovaraju s voditeljem i mentorima.
 
Klinika ima odjele (radne skupine) koji se autonomno formiraju s obzirom na specifičnosti područja iz kojih prima predmete. U pravilu, očekuje se da će klinika djelovati kroz tri odjela. U građansko-obiteljskom odjelu obrađuju se predmeti imovinske i statusne naravi, koji u pravilu impliciraju postupanje pred sudom (iznimno: organima socijalne skrbi). U upravnom i radno-socijalnom odjelu obrađuju se predmeti radnopravne i socijalne tematike, s naglaskom na postupke pred upravnim tijelima. U kaznenom odjelu analiziraju se predmeti koji imaju kaznenopravne implikacije u širem smislu (kazneni, prekršajni, stegovni i slični predmeti).
 
Klinika ima akademske mentore, koji se odabiru između nastavnika i suradnika Fakulteta s obzirom na njihov interes i poznavanje specifične materije od važnosti za rad klinike. Akademski mentori nazočni su na sastancima u kojima radne skupine odlučuju o predmetima, prate i pospješuju raspravu te podnose izvješće o individualnom doprinosu studenata temeljem kojih voditelj klinike potvrđuje uspješno sudjelovanje u radu klinike.
 
Klinika može imati i više vanjskih mentora, koji se odabiru na volonterskoj osnovi između zainteresiranih pripadnika pravne struke (odvjetnici, pravnici nevladinih organizacija i drugi pravni profesionalci). Vanjski mentori pomažu studentima, sudjelujući osobito u njihovom osposobljavanju za prijam i analizu konkretnih predmeta (primanje upute od stranke, identificiranje osnovnih problema i strategije zastupanja i sl.). Vanjski mentori prate i rad studenata koji temeljem sporazuma koje je Fakultet sklopio dio svoga kliničkog obrazovanja provode u organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama ovlaštenim na pružanje besplatne pravne pomoći.
 
Klinika može imati i mobilnu jedinicu. Mobilna jedinica obilazi mjesta na kojima postoji povećana potreba za besplatnom pravnom pomoći (siromašnija naselja, zatvori, pritvori i sl.). Studenti koji sudjeluju u radu klinike također tijekom rada u klinici mogu organizirati javne debate, kontaktirati s nadležnim tijelima te javnost osvješćivati o svom radu i problemima na koje nailaze.
Drupal theme by Kiwi Themes.