Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir je nacionalna, nevladina i neprofitabilna organizacija čiji je cilj omogućiti dostojanstven i ravnopravan suživot gluhoslijepih osoba u društvenoj zajednici.   Cilj udruge Dodir je promicanje interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i socijalizaciju. Dodir osobitu pažnju usmjerava anganžmanu za dobrobit svih gluhoslijepih osoba sa područja RH u vidu podrške i pomoći u prevladavanju njihovih audiovizuelnih zapreka sa kojima se svakodnevno suočavaju u svome životu.  Dodir gluhoslijepim osobama omogućava individualno koncipirane edukacijske, rehabilitacijske i komunikacijske programe s ciljem što aktivnijega participiranja gluhoslijepih osoba u svim tekovinama njihova života.

Drupal theme by Kiwi Themes.