O nama

Povijest i misija klinike

 
Akademske godine 2010./11. osnovana je prva praktična pravna klinika za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Klinika je prvi oblik nastave prava na Sveučilištu u Zagrebu u kojem studenti aktivno, kontinuirano, samostalno i timski pružaju pravnu pomoć u pravnim stvarima od egzistencijalne važnosti za građane. 
 
Pravna pomoć pruža se u prvom redu osobama slabijeg imovnog statusa i pojedinim odabranim, osobito ranjivim socijalnim skupinama. U tome vidu pravna klinika pruža građanima opće pravne informacije, daje pravne savjete te pomaže u izradi pismena u raznim vrstama postupaka. Pored toga, klinika se bavi i pravno-političkim temama kroz obradu pojedinih pitanja, osvješćivanje problema i zagovaranje reformi. 
Drupal theme by Kiwi Themes.