Obrazac za prijavu studenata

Ovim se putem možete prijaviti za sudjelovanje u radu Pravne klinike.

Molimo Vas da u obrascu odaberete samo dvije grupe u čijem radu želite sudjelovati te da u posebnoj napomeni naznačite koju od njih preferirate. 

Molim odabrati samo dvije grupe od Vašeg interesa

Molimo Vas da navedete svoju preferenciju u vezi neke grupe koju ćemo pokušati uvažiti. U ovoj napomeni možete navesti i svoju motivaciju za rad u toj grupi i u Pravnoj klinici uopće (min 250 - max 1000 znakova).

Drupal theme by Kiwi Themes.