Nastavna djelatnost

Pravna klinika je, uz praktične vježbe i simulirana suđenja, jedan od tri oblika praktične nastave u IX. (devetom) semestru nastavnog plana i programa petogodišnjeg studija prava.
Bitna odrednica pravne klinike jest neposredno i aktivno sudjelovanje studenata u rješavanju konkretnih predmeta iz prakse. Pravna klinika jest jedan od pravno priznatih oblika pružanja besplatne pravne pomoći, u kojem pravnu pomoć strankama pružaju sami studenti, pod stručnim nadzorom nastavnika i suradnika Fakulteta.
Upravo aktivni i kreativni doprinos studenata u rješavanju konkretnih pitanja iz prakse čini razliku između pravne klinike i drugih oblika praktične nastave – vježbi, sudjelovanja u simuliranom suđenju (moot court), hospitiranja na sudu ili kod odvjetnika i sl.

Kroz sudjelovanje u radu pravne klinike studenti uključeni u njen rad stječu neposredno iskustvo o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljuju i problematiziraju znanja o primjeni pravnih propisa u pravnoj praksi te stječu i pojedine praktične vještine potrebne za prepoznavanje problema, izbor i obradu slučaja, primanje upute od stranaka i mentora te odabir najbolje strategije za zastupanje njenih interesa.

Sudjelovanje u radu pravne klinike vrednuje se kao ekvivalent šest sati tjedno tijekom jednog semestra, a nosi 10 ECTS bodova.
Studenti koji upišu pravnu kliniku obvezni su sudjelovati u sljedećim aktivnostima:
• Uvodnim zajedničkim sastancima te upoznavanje tehnike prijema i obrade predmeta: 2 do 4 sata plenarnog rada studenata s voditeljem, mentorima i pomoćnicima mentora, nakon čega se studenti dijele u radne skupine i sastavlja raspored daljnjeg rada),
• Dežurstvu u rezidentnoj klinici: u klinici tijekom određenog radnog vremena uvijek se nalaze studenti određene grupe koji su zaduženi za preuzimanje poziva, otvaranje pošte i primanjem stranaka koje osobno dolaze u Kliniku, redovni sastanci radne skupine (tima), najmanje jednom tjedno;
• Periodičnim plenarnim sastanci u nazočnosti voditelja klinike, najmanje jednom mjesečno, te završnim evaluacijski sastancima,
• Individualnom istraživanje i preliminarnoj obrada predmeta za slučajeve koji su studentu dodijeljeni kao referentu: svi studenti koji redovno upišu kliniku, trebaju kao referent obraditi otprilike jednak broj predmeta;
• Rad u terenskoj klinici (ovisno o sklopljenim sporazumima s drugim organizacijama i interesima studenata, nastoji se da većina studenata tijekom semestra provede određeno vrijeme – npr. dva tjedna – na poslovima pružanje pravne pomoći izvan rezidentne klinike).
 

Drupal theme by Kiwi Themes.