Financiranje

Pravnu pomoć klinika pruža bez naplate za krajnjeg korisnika, premda se od korisnika očekuje da, u skladu s mogućnostima, predujmljuje i/ili snosi druge troškove u postupku ostvarenja svojih prava (troškove dokazivanja, troškove vanjskog zastupanja, troškove dosuđene protivnoj stranci u postupku i sl.).

Kliniku se kao redovna aktivnost financira iz proračuna Fakulteta. Uz to, klinika može za svoj rad prikupljati sredstva iz drugih izvora, u prvom redu na osnovu projekata kod Sveučilišta u Zagrebu, te ugovora sklopljenih s Ministarstvom pravosuđa temeljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Sredstva se mogu prikupljati i na temelju projekata i suradnje s drugim domaćim osobama i institucijama te inozemnim i međunarodnim organizacijama.
 

Drupal theme by Kiwi Themes.