Dokumenti

Normativna podloga

Akt o organizaciji Pravne klinike - Statut PK

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (143/13)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, članak 14.;

Odluka Ustavnog suda o ukidanju Čl. 5. st. 2., Čl. 8., Čl. 10. st. 2., Čl. 37. i Čl. 53. st. 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
(donesena 6. travnja 2011., stupa na snagu 15. srpnja 2011.);

Ocjena hrvatskog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i njegove provedbe u praksi

Pravilnik o studiju, glava 3a., članci 14a. do 14c.;

Program studija, nastavni plan za IX. semestar;

Ugovor o financiranju projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2010. godinu sklopljen između Pravnog fakulteta i Ministarstva pravosuđa
(srpanj 2010.).

Drupal theme by Kiwi Themes.