Zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći

Klikom na "Pošalji" potvrđujem da sam upoznat/a s načinom pružanja pravne pomoći u Pravnoj klinici (Kako pružamo besplatnu pravnu pomoć?) i izjavljujem: 

1. Svi podaci izneseni tijekom razgovora sa studentima – volonterima putem elektroničkog obrasca i tijekom eventualnih naknadnih razgovora točni su i prema mojim saznanjima u cijelosti odgovaraju pravom stanju stvari.

2. Suglasan/na sam da Pravna klinika traži dostavljanje preslike relevantne dokumentacije te da istu zadrži za potrebe rada na predmetu.

3. Suglasan/na sam da Pravna klinika u svrhu pružanja pravne pomoći prikuplja, obrađuje i koristi moje osobne podatke u skladu sa člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i drugim primjenjivim propisima.

4. Upoznat/a sam s postupkom zaprimanja i rješavanja predmeta u Pravnoj klinici i činjenicom da besplatna pravna pomoć može biti uskraćena u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13) i Aktom o organizaciji Pravne klinike – Statutom Pravne klinike.

Možete poslati fotografiju ili scan u obliku fotografije ili pdf dokumenta, dokle god je iz nje moguće iščitati broj osobne iskaznice i utvrditi identitet. Molimo dostaviti kopiju obje strane osobne iskaznice.

Klinika nastoji uzeti u rad svaki predmet, ali je radi racionalizacije rada potrebno dati prednost osobama slabijeg imovinskog stanja. Nije potrebno prilagati nikakve potvrde.

Navedite broj uzdržavane maloljetne djece i/ili punoljetne djece s invaliditetom. Nije potrebno prilagati nikakve potvrde.

Nije potrebno prilagati nikakve potvrde.

Jeste li u rješavanju svojeg pravnog problema već konzultirali ili angažirali odvjetnika?

Probajte u svojem opisu biti što precizniji i sve činjenične navode potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom.

Preporučamo svu dokumentaciju skenirati kao jedan dokument. Ako to nije moguće, molimo Vas da nam posebno u polju "Opis problema" naznačite da postoji dodatna dokumentacija u vezi koje Vas moramo kontaktirati.

Drupal theme by Kiwi Themes.