Uzdržavanje bračnog druga

Objavljeno 28. Ožujak 2017 - 19:28

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćehe i očuha, kada je to predviđeno Obiteljskim zakonom (čl. 281. Obz).Često se prilikom spominjanja uzdržavanja u laičkom svijetu pomisli samo na uzdržavanja djece od strane roditelja, ali i uzdržavanje bračnog druga jedna je od vrlo važnih kategorija uzdržavanja. Uzdržavanje djece ima prednost pred uzdržavanjem bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja, dok bračni i izvanbračni drugovi najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika (čl. 283. st. 1. i 2. Obz).Postoje Obiteljskim zakonom točno propisani uvjeti kada bračni drug može ostvariti pravo na uzdržavanje. To pravo će imati bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ako drugi bračni drug za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti(čl. 295. st. 1. Obz). Dakle, treba se raditi o osobi bez primanja i osobi kojoj je utvrđena nesposobnost za rad ili je glede te osobe utvrđena neka druga okolnost koja onemogućuje zaposlenje (npr. starost).Pravo na uzdržavanje bračni drug može ostvariti podnošenjem zahtjeva za uzdržavanje najkasnije do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka, a sud ga je dužan na to upozoriti. Iznimno, ako taj zahtjev nije postavljen u parnici za razvod li poništaj braka, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od šest mjeseci od prestanka braka, ali samo ako su pretpostavke za uzdržavanje (nedostatak sredstava za život, nemogućnost ostvarenja sredstava za život iz vlastite imovine, nesposobnost za rad i nemogućnost zaposlenja) postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i trajale bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje (čl. 297. Obz).Kada odlučuje o zahtjevu za uzdržavanje, sud posebno treba uzeti u obzir ostvarivanje skrbi o djeci te podjelu obiteljskih obveza za trajanja braka (čl. 295. st. 2. Obz). Sud također može i odbiti zahtjev za uzdržavanje ili donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja bračnog druga ako bi uzdržavanje predstavljalo, odnosno predstavlja, očitu nepravdu za drugog bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno plaća uzdržavanje (čl. 299. Obz). Tako primjerice sud neće odrediti uzdržavanje bivšeg bračnog druga, ako drugi bivši bračni drug ima bolesne roditelje i uzdržava dvoje djece, a uz to još i ima jako malen iznos mjesečne plaće.Bračni drugovi mogu sklopiti i sporazum o uzdržavanju u slučaju razvoda braka. Bračni drugovi se navedenim sporazumom mogu sporazumjeti o visini uzdržavanja, načinu ispunjavanja obveze te trajanju i prestanku obveze uzdržavanja. Bračni drugovi mogu sporazum o uzdržavanju sklopiti u pisanom obliku i predložiti da sud u izvanparničnom postupku odobri sporazum kako bi stekao svojstvo ovršne isprave (čl. 302. Obz).Glede trajanja uzdržavanja Obiteljski zakon propisuje da obveza uzdržavanja bračnog druga može trajati do godine dana, ovisno o trajanju braka i o mogućnosti da tužitelj u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život. Ali u opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja. Tužba za produljenje obveze uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno (čl. 298. Obz).Što se tiče modaliteta obveze uzdržavanja, uzdržavanje za bračne drugove određuje se u redovitim mjesečnim obrocima i unaprijed. Ali sud može na zahtjev jednoga ili obaju bračnih drugova odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja (čl. 296. Obz).Pravo na uzdržavanje prestaje na dan kada bivši bračni drug koji to pravo koristi sklopi novi brak. Također, pravo na uzdržavanje bivšeg bračnog druga prestaje kad taj bračni drug zasnuje izvanbračnu ili istospolnu zajednicu, odnosno kada postane nedostojan toga prava ili kad prestanu postojati pretpostavke na temelju kojih je uzdržavanje određeno. Pravo na uzdržavanje prestaje i smrću bivšeg bračnog druga ili onoga koji prima uzdržavanje (čl. 300. Obz).Bračni drug koji je snosio troškove uzdržavanja bivšeg bračnog druga i nakon prestanka obveze uzdržavanja, odnosno nakon njezina smanjenja, ima pravo na povrat vrijednosti danog uzdržavanja i za vrijeme prije podnošenja tužbe kojom je tražio da se utvrdi prestanak obveze uzdržavanja ili da se ta obveza smanji (čl. 301. Obz). 

Drupal theme by Kiwi Themes.