Tjedan mirenja u Hrvatskoj udruzi za mirenje

Objavljeno 18. November 2018 - 9:10

Mirenje, odnosno njezin rašireniji izraz medijacija je kod nas još uvijek relativno nepoznat pojam alternativnog rješavanja sporova koji je, nažalost, još uvijek ograničen na zakonom propisane slučajeve. Hrvatska udruga za mirenje, od svog osnutka djeluje na tom području te nastoji humanizirati još uvijek krutu i nerazvijenu mogućnost rješavanja konflikata te pokazati da se i dugogodišnji sporovi uz malo volje i primjene stručnog usmjeravanja mogu relativno brzo riješiti te na taj način ubrzati dugotrajne i često skupe sudske postupke.

U sklopu tjedna mirenja koji je organizirala Hrvatska udruga za mirenje (dalje HUM) kliničari Pravne klinike u Zagrebu sudjelovali su čak na dva događaja o kojima ćemo pisati u ovom članku. 

HUM je 18. listopada u svojim prostorijama u Teslinoj 1 u Zagrebu organizirala tribinu  „Medijacija je moja motivacija“ gdje je svoj vlastiti panel imala naša administratorica Tena Čupić. U svom kratkom izlaganju govorila je o tome kako i gdje se prvi puta susrela s mirenjem te zašto smatra da je mirenje u sudskim postupcima jedno svojevrsno neiskorišteno oruđe za koje su rijetki čuli, a i rijetki primjenjuju. Tena smatra da su tehnike mirenja primjenjive u svakodnevnom životu te da dobar izmiritelj mora imati vještine koje treba stalno stručno usavršavati. Naša Tena je inače bila volonter u HUM-u gdje je i završila njihovu edukaciju za izmiritelje te iako ima službeni status izmiritelja napominje kako se još ne usuđuje sama voditi postupak mirenja te da joj je potrebna dodatna edukacija.

U suradnji sa SOS Rijekom-centrom za nenasilje i ljudska prava i uz podršku Ministarstva pravosuđa, HUM je 22. listopada u Rijeci, Korzo br. 16 organizirao tribinu „Mirenje/medijacija pr(a)vi način rješavanja konflikata i sporova“. Moderator tribine je bio dr.sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a i sudac Visokog trgovačkog suda RH koji je uz mnoge ugledne odvjetnike i suce govorio o svojim iskustvima rješavanja sporova putem procesa mirenja. U sklopu suradnje sa HUM-om kao predstavnici Pravne klinike u Zagrebu u Rijeci su prisustvovali naši Jelena Grgurić, Bruno Čović i Tena Čupić.

Više o Hrvatskoj udruzi za mirenje i o samoj medijaciji možete potražiti na njihovoj službenoj stranici.

AttachmentSize
hum_1.png183.64 KB
hum_2.jpg210.66 KB
hum_3.jpg305.02 KB
hum_4.jpg207.39 KB
hum_5.jpg234.43 KB
hum_6.jpg248.41 KB
Drupal theme by Kiwi Themes.