Što može poduzeti stranka koja je nezadovoljna radom suca u konkretnom predmetu

Objavljeno 21. Ožujak 2011 - 12:59

Stranka koja je nezadovoljna radom suca u njenom predmetu ima na raspolaganju dvije mogućnosti: pritužbu na rad dotičnog suca, te zahtjev za njegovo izuzeće.


1. Pritužba na rad suca

Prema Zakonu o sudovima, svatko ima pravo slati predstavke na rad suda ili suca zbog ponašanja suca ili drugog djelatnika u službenim odnosima sa strankom, i dobiti odgovor na njih. Dakle, ako je stranka nezadovoljna radom suca, može podnijeti pritužbu predsjedniku suda u kojem sudac radi (predsjedniku općinskog ili županijskog suda). Svaka pritužba mora biti potkrijepljena razlozima zbog kojih se podnosi.

Temeljem pritužbi stranke predsjednik suda će poduzeti odgovarajuće mjere, a u slučaju da utvrdi propuste u radu suca može pokrenuti i stegovni postupak protiv suca. Taj se postupak vodi pred Državnim sudbenim vijećem koje je samostalno i neovisno tijelo.

Slučajevima povrede Ustavom i zakonom zagarantiranih prava bavi se i Pučki pravobranitelj. Ako stranka smatra da je sudac povrijedio njena prava, može se izravno obratiti Uredu. Pritužbu je moguće poslati i prekoInterneta. Pučki pravobranitelj će ispitati slučaj i, ako smatra da je došlo do povrede prava, poduzeti daljnje mjere.

 

2. Izuzeće suca

I u kaznenom i u građanskom postupku, stranka može tražiti izuzeće određenog suca jer sumnja u njegovu nepristranost i nezavisnost.

Zahtjev za izuzeće podnosi se u pisanom obliku predsjedniku suda, i to najkasnije do početka rasprave. Ako je sudac čije izuzeće stranka traži upravo predsjednik suda koji vodi postupak, podnesak se upućuje predsjedniku neposredno višeg suda (neposredno viši sud u odnosu na općinski sud je županijski sud, a u odnosu na županijske sudove Vrhovni sud Republike Hrvatske). Izuzeće suca višeg suda može se tražiti i u žalbenom postupku, i to u žalbi ili odgovoru na žalbu, do početka sjednice.

Zahtjev za izuzeće suca ne može biti postavljen apstraktno, već mora biti vezan za određeni spor, te svakako treba sadržavati razloge na kojima se temelji, kao i njihovo obrazloženje. Neobrazloženi zahtjevi se odbacuju, a očito neosnovani zahtjevi za izuzećem mogu se smatrati i zlouporabom prava.

 

Pravna klinika može po potrebi pružiti dodatnu pomoć ili pravni savjet nakon što ispita konkretni slučaj.

 

 

Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela

Drupal theme by Kiwi Themes.