Rad grupe za suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina

Objavljeno 22. January 2019 - 14:51

PRIKAZ RADA GRUPE ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I ZAŠTITU PRAVA MANJINA U 2018. GODINI

1. SURADNJE GRUPE

a) Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Prema Sporazumu sklopljenom između Pravne klinike i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kliničari grupe obvezni su u Ured pravobraniteljice odlaziti nekoliko puta tjedno te tamo rješavati primljene predmete prema uputama pravobraniteljice odnosno njezinih zamjenika i pomoćnika. Kliničari odgovaraju na upite građana, predlažu Uredu postupanje u konkretnom slučaju, istražuju pojedinačne slučajeve diskriminacije po osnovi invaliditeta, a osim toga prate zakonske promjene koje se odnose na područje rada Ureda. Također, studenti pomažu u izradi godišnjeg izvješća o radu Ureda koji se podnosi Hrvatskom saboru.

b) Zaklada “Zajednički put”

Kliničari u sklopu suradnje sa Zakladom prvenstveno održavaju javne tribine odnosno predavanja kojima osobama starije životne dobi približavaju pravni sustav te ih savjetuju o njihovim pravima, pretežno iz područja mirovinskog i zdravstvenog sustava te sustava socijalne skrbi, ali im odgovaraju i na druga pitanja iz raznih dijelova prava, posebno ovršnog postupka. Također, u prostorijama zaklade studenti primaju stranke na isti način kao i u rezidentnoj klinici.

c) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Krajem 2018. godine obnovljena je suradnja između Pravne klinike i Ureda Pravobraniteljice. Studenti su imali priliku sudjelovati na edukativnom uvodnom predavanju gdje su im Pravobraniteljica i njezini suradnici prikazala njihov rad te trenutne projekte koji se financiraju iz EU. Početkom iduće godine studenti će početi odlaziti u Ured gdje će na tjednoj bazi sudjelovati u radu Ureda.

2. BOŽIĆNI HUMANITARNI DOMJENAK

Grupa već tradicionalno niz godina organizira božićni domjenak. Domjenak okuplja studente kliničare svi grupa. Svrha domjenka je humanitarna, a sve godine se skupljaju novčane donacije za razne udruge ili se kupuju pokloni za djecu iz dječjih domova. Ove godine skupljali su se prilozi za udrugu „Oaza“ iz Rijeke. Udruga pruža pomoć beskućnicima i socijalno ugroženim osobama.

3. RAD GRUPE

Tijekom 2018. godine, u radu grupe sudjelovalo je 27 studenata kliničara, od kojih je 5 studentskih mentora grupe te 2 studentska administratora.

Grupa je radila na ukupno 239 predmeta, od kojih je 119 općih pravnih informacija, a 120 pravnih mišljenja. Što se tiče vrste predmeta, najviše je obrađeno građanski (155), potom upravnih (76), a najmanje kaznenih (8) predmeta. Od građanskih predmeta, najviše je bilo upita vezano uz nasljeđivanje, radno i ovršno pravo. Među upravnim predmetima najzastupljeniji su oni koji se odnose na upravni postupak te na razne vrste mirovina. Također, zastupljeni su i predmeti koji se odnose na studentska prava. Što se tiče kaznenih predmeta, najviše upita odnosilo se na kazneni i prekršajni postupak te na pojedina kaznena djela (npr. neisplata plaće i nametljivo ponašanje).

Osim primanja stranaka u rezidentnoj klinici, grupa je sudjelovala i u projektu vanjskih klinika te su studenti grupe, u šest krugova, posjetili ukupno deset gradova (Bjelovar, Rijeka, Vrbovec, Varaždin, Pula, Zaprešić, Čakovec, Ogulin, Novska i Križevci).

AttachmentSize
1.jpg13.06 KB
2.jpg14.88 KB
3.jpg30.53 KB
Drupal theme by Kiwi Themes.