Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Objavljeno 26. December 2016 - 15:16

Priznavanje inozemnih diploma od iznimne je važnosti za građane Europske Unije, ali i državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva. Mobilnost građana unutar Europske Unije i šire iznjedrila je problem obrazovanja ljudi koji mijenjaju stalno mjesto svog prebivanja. Osim tih kategorija, ovaj je institut važan i za studente koji se odluče na jedan od mnogobrojnih ERASMUS projekata ili pak odluče svoje obrazovanje započeti i završiti u inozemstvu. Stoga hrvatski Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11, dalje: Zakon) uređuje ovu materiju i donosi potrebne informacije svima koji se nađu u situaciji da im je potrebna verifikacija njihovih diploma i svjedodžbi.

Kao prvo, Zakonom se objašnjava pojam priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija te razdoblja obrazovanja. Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, radi omogućavanja pristupa obrazovanju i/ili zapošljavanju. Stručno priznavanje podrazumijeva priznavanje jednake pravne valjanosti inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji s odgo­varajućom domaćom visokoškolskom kvalifikacijom, kojim se omogućuje zapošljavanje i pristup daljnjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Akademsko priznavanje podrazumijeva izjednačavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s odgovarajućom domaćom visokoškolskom kvalifikacijom radi ostvarivanja prava na nastavak obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Priznavanje razdoblja studija podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, radi završavanja visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Vrednovanje podrazumijeva postupak utvrđivanja kvalitete inozemne obrazovne kvalifikacije pojedinca, koje daje ovlašteno stručno tijelo u pisanom obliku, na temelju jasnih, smislenih i pouzdanih kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.

Zakon daje mogućnost priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija kako hrvatskim građanima, tako i strancima i apatridima. Postupak za priznavanje je upravni postupak, a provodi ga Agencija za znanost i visoko obrazovanje, kao i njezini uredi ovisno o kojem je stupnju obrazovanja riječ, koja je dužna u roku 60 dana donijeti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Osim toga, u Zakonu su navedeni i drugi uredi i direkcije kojima se građani mogu obratiti prilikom rješavanja problema priznavanja kvalifikacije. Tako, ako se radi o diplomi strukovnog zanimanja, nadležna je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Osim priznavanja već ostvarenih kvalifikacija, Zakon daje mogućnost i nastavka obrazovanja i priznavanja prethodno ostvarenih kvalifikacija. Ukratko, ako bi netko imao namjeru završiti osnovnoškolsko obrazovanje morao bi svoje dotad stečene kvalifikacije dati na priznavanje i provjeru onoj ustanovi u kojoj želi nastaviti svoje osnovnoškolsko školovanje, odnosno srednjoj školi ako se radi o nastavku srednjoškolskog obrazovanja.

Nacionalni ENIC/NARIC ured nadležan je za priznavanje i provjeru stečenih kvalifikacija kao i pomoći građanima oko njihovog zapošljavanja na temelju diploma ili drugih kvalifikacijskih dokumenata za određena strukovna zanimanja. Nacionalni ENIC/NARIC ured je izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Ured je dio Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju.

ENIC mrežu (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility) osnovalo je Vijeće Europe i UNESCO u svrhu akademske pokretljivosti i što kvalitetnije provedbe načela Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija). Mrežu čine nacionalni informacijski centri država članica European Cultural Convention ili UNESCO Europe Region, a osnivači su im državna tijela.

NARIC mreža (National Academic Recognition Information Centres) osnovana je na inicijativu Europske komisije, u cilju unapređivanje akademskog priznavanja kvalifikacija u zemljama članicama Europske Unije, Europske ekonomske zajednice (European Economic Area, EEA) i pridruženih članica Centralne i Istočne Europe i Cipra. Cilj Mreže je poticanje akademske mobilnosti.

Djelokrug Nacionalnog ENIC/NARIC ureda su poslovi stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, pružanje informacija o inozemnim obrazovnim sustavima, kao i pružanje informacija o nacionalnom obrazovnom sustavu.

Osobe kojima je potrebno priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija kao i osobe koje se žele raspitati o toj, ali i drugim mogućnostima, mogu se obratiti navedenim Agencijama, uredima i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Osim toga, u upoznavanju s materijom od pomoći im je i Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. 

Drupal theme by Kiwi Themes.