Primanja izuzeta od ovrhe

Objavljeno 17. May 2016 - 11:10

S obzirom da se ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana provodi po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema posebnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti, smatramo potrebnim uputiti ovršenike kako da od ovrhe zaštite primanja koja su prema Ovršnom zakonu od nje izuzeta.

 

Što je ovrha?

Ovršni postupak je postupak u kojem ovrhovoditelj (vjerovnik) prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Ovrhovoditelj podnosi prijedlog za ovrhu protiv ovršenika (dužnika).  Ovrha se provodi uz pomoć suda ili javnog bilježnika, a na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave. Predmet ovrhe su sve ovršenikove stvari i prava na kojima se može provesti ovrha. To može biti plaća, mirovina, novac na računima, nekretnine, pokretnine i slično.

 

Ograničenje ovrhe na plaći

Od ovrhe je izuzet iznos u visini od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.  Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe se izuzima iznos 2/3 plaće ovršenika.

Iznimno, ukoliko se ovrha provodi radi naplate po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, od ovrhe je izuzeta ½ prosječne neto plaće.

Ako se ovrha provodi radi prisilne naplate za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzeta ¼ neto plaće radnika.

Ove odredbe primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sustavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba.

Napominjemo da u siječnju 2016. godine prosječna neto plaća iznosi 5646,00 kuna.

 

Koja primanja su izuzeta od ovrhe?

Od ovrhe su izuzeta:

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

3. primanja po osnovi socijalne skrbi,

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, ako posebnim propisom nije drukčije određeno

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,

11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

12. dar za djecu do 15 godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

13. naknada za saniranje štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,

14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Što učiniti da biste mogli raspolagati primanjima izuzetima od ovrhe?

S obzirom da se ovrha provodi po svim računima ovršenika, prema posebnom identifikacijskom broju, ona će se provesti i na primanjima koja su od ovrhe izuzeta. Da bi ovršenik zaštitio ta primanja i mogao njima slobodno raspolagati, potrebno je provesti jednostavan postupak.

1.      Ovršenik ispunjava obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe. Obrazac je moguće pronaći u svim Fininim poslovnicama te na internetskoj stranici Fine.

2.      Ovršenik potom ispunjeni obrazac Obavijesti dostavlja u Fininu poslovnicu.

3.      Fina dostavlja podatke iz Obavijesti uplatitelju primanja. Uplatitelj je temeljem te Obavijesti dužan uskratiti uplatu ovršenikovih primanja koja su izuzeta od ovrhe.

4.      Fina će istovremeno obavijestiti i banku koja će otvoriti poseban račun. Na taj račun će se uplaćivati primanja izuzeta od ovrhe. Naknada za otvaranje, vođenje i zatvaranje tog računa ne naplaćuje se.

5.     U slučaju kada su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe zaplijenjeni na računu ovršenika (ali još nisu preneseni na račun ovrhovoditelja), ovršenik može Fini dostaviti pisani zahtjev da se naloži banci prijenos izuzetih primanja na poseban račun.

Ovršenik može slobodno raspolagati primanjima sa posebnog računa.

 S obzirom da se ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana provodi po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema posebnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti, smatramo potrebnim uputiti ovršenike kako da od ovrhe zaštite primanja koja su prema Ovršnom zakonu od nje izuzeta.

 

Što je ovrha?

Ovršni postupak je postupak u kojem ovrhovoditelj (vjerovnik) prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Ovrhovoditelj podnosi prijedlog za ovrhu protiv ovršenika (dužnika).  Ovrha se provodi uz pomoć suda ili javnog bilježnika, a na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave. Predmet ovrhe su sve ovršenikove stvari i prava na kojima se može provesti ovrha. To može biti plaća, mirovina, novac na računima, nekretnine, pokretnine i slično.

 

Ograničenje ovrhe na plaći

Od ovrhe je izuzet iznos u visini od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.  Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe se izuzima iznos 2/3 plaće ovršenika.

Iznimno, ukoliko se ovrha provodi radi naplate po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, od ovrhe je izuzeta ½ prosječne neto plaće.

Ako se ovrha provodi radi prisilne naplate za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzeta ¼ neto plaće radnika.

Ove odredbe primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sustavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba.

Napominjemo da u siječnju 2016. godine prosječna neto plaća iznosi 5646,00 kuna.

 

Koja primanja su izuzeta od ovrhe?

Od ovrhe su izuzeta:

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

3. primanja po osnovi socijalne skrbi,

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, ako posebnim propisom nije drukčije određeno

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,

11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

12. dar za djecu do 15 godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

13. naknada za saniranje štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,

14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

 

Što učiniti da biste mogli raspolagati primanjima izuzetima od ovrhe?

S obzirom da se ovrha provodi po svim računima ovršenika, prema posebnom identifikacijskom broju, ona će se provesti i na primanjima koja su od ovrhe izuzeta. Da bi ovršenik zaštitio ta primanja i mogao njima slobodno raspolagati, potrebno je provesti jednostavan postupak.

1.      Ovršenik ispunjava obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe. Obrazac je moguće pronaći u svim Fininim poslovnicama te na internetskoj stranici Fine.

2.      Ovršenik potom ispunjeni obrazac Obavijesti dostavlja u Fininu poslovnicu.

3.      Fina dostavlja podatke iz Obavijesti uplatitelju primanja. Uplatitelj je temeljem te Obavijesti dužan uskratiti uplatu ovršenikovih primanja koja su izuzeta od ovrhe.

4.      Fina će istovremeno obavijestiti i banku koja će otvoriti poseban račun. Na taj račun će se uplaćivati primanja izuzeta od ovrhe. Naknada za otvaranje, vođenje i zatvaranje tog računa ne naplaćuje se.

5.     U slučaju kada su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe zaplijenjeni na računu ovršenika (ali još nisu preneseni na račun ovrhovoditelja), ovršenik može Fini dostaviti pisani zahtjev da se naloži banci prijenos izuzetih primanja na poseban račun.

Ovršenik može slobodno raspolagati primanjima sa posebnog računa.

 

Drupal theme by Kiwi Themes.