Pravna klinika uspostavila suradnju s bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju

Objavljeno 26. November 2018 - 15:00

Na sastanku s predstavnicima Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju održanom 16. studenog 2018. godine, mentorice i administrator Grupe za zaštitu prava radnika, definirali su detalje i okvir surađivanja između kliničara radne grupe i udruge, predviđene Sporazumom o suradnji.

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (u nastavku: BRID) nastala je 2012. godine. Bavi se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima. Organizacija je usmjerena na istraživački, edukativni, medijski i terenski rad koji obuhvaća pisanje autorskih tekstova i razgovore sa sindikatima, organiziranje sindikalnih škola te radionica i tribina o organizacijskim, pravnim, medijskim i ekonomskim aspektima radničkog organiziranja, zatim proizvodnju dokumentarnih i reporterskih priloga o pozitivnim primjerima radničkih akcija kao i aktualnim zbivanjima, te rad na terenu u suradnji sa sindikatima s ciljem stjecanja uvida u konkretne probleme na razini poduzeća i djelatnosti.

Na sastanku je dogovoreno kako će se suradnja ostvarivati kroz različite oblike, kako bi se kroz sudjelovanje u radu BRID-a, kliničarima omogućilo stjecanje neposrednog iskustva o funkcioniranju pravnih instituta, produbljivanje znanja o primjeni pravnih pravila u praksi te stjecanje praktičnih vještina. Predviđeno je da studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć te rade na rješavanju konkretnih predmeta osoba koje se obrate BRID-u za pomoć. Na taj način rad Pravne klinike te BRID-a učinit će se vidljiviji i pristupačniji zainteresiranoj javnosti, te će se pridonijeti sustavu pružanja besplatne pravne pomoći i podizanju razine zaštite prava radnika u Republici Hrvatskoj. Nadalje, kliničari radne grupe radit će na povremenoj izradi i objavi članaka na web portalu http://radnickaprava.org/ vezano uz aktualnu tematiku iz područja radnog prava. Također, predviđeno je organiziranje interaktivnih predavanja i radionica, koje će održavati pravni stručnjaci i članovi sindikata s kojima BRID surađuje, na kojima će kliničari imati priliku iz prve ruke doznati više o pravnoj praksi te gorućim problemima radnika. Suradnja Pravne Klinike i BRID-a odnosi se i na razmjenu promotivnih materijala, brošura i priručnika o pravima radnika, sve s ciljem podizanja razine svjesnosti o mogućnostima i načinu zaštite radničkih prava.

Drupal theme by Kiwi Themes.