Posjet norveškoj klinici Iuss Buss

Objavljeno 13. January 2013 - 21:13

Od samog začetka Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ideja je bila ostvarivanje suradnje s pravnim klinikama diljem Europe, u nadi da ćemo prikupiti dobre ideje i primjere, ostvariti kvalitetnu suradnju i razmjenu informacija. U sklopu jedne od takvih suradnji, Pravna klinika se povezala s norveškom pravnom klinikom, Iuss Buss, koju smo posjetili u listopadu 2012. godine. Iuss Buss je počeo sa svojim djelovanje još davne 1971. godine i od onda ostvaruje znatne uspjehe na polju pružanja besplatne pravne pomoći u Norveškoj. Za razliku od naše pravne klinike, gdje studenti isključivo volontiraju, norveški studenti prava uzimaju slobodnu akademsku godinu za rad u klinici s punom radnom vremenom, za koji su i plaćeni.

Cilj norveških studenata, koji rade u klinici, je pomoći ljudima slabijeg imovinskog stanja, a koji ipak ne spadaju skupinu socijalno ugroženih osoba pa se time ne mogu kvalificirati za besplatnu pravnu pomoć, u pitanjima iz obiteljskog, ovršnog, kaznenog, radnog, socijalnog i imigracijskog prava.

Prvi dan našega posjeta posjetili smo zatvor otvorenog tipa Krokserud Fengsel. Članovi Iuss Bussa, među ostalim, pomažu zatvorenicima u reprogramiranju njihovih dugova.  Po ulasku u zatvor, dočekani smo s 'Dobar dan i dobrodošli' od strane jednog od zatvorenika. U razgovoru s gospodinom smo saznali zanimljive podatke o svakodnevnom funkcioniranju zatvora. Zatvorski sustav u Norveškoj baziran je na spriječavanju daljnjeg počinjenja kaznenih djela. Zatvorenici, koji izdržavaju maksimalne kazne zatvora, provedu prvih 15 godina na izdržavanju u zatvoru zatvorenog tipa, nakon čega, povodom dobrog vladanja, imaju mogućnost zadnjih pet godina kazne premještaja u zatvor otvorenog tipa. Zatvori otvorenog tipa zamišljeni su kao prijelazni tipovi zatvora koji zatvorenike pripremaju na trenutak ponovne reintegracije u društvo. Zatvorenici, ili rade  u zatvoru, za što dobivaju dnevni minimalac od države, ili imaju mogućnost tražiti zaposlenje van zatvora, u tom slučaju su obvezni zatvoru plaćati svojevrsnu najamninu za smještaj. Zatvorenici koji ostanu raditi u zatvoru se bave raznim aktivnostima, od kuhanja, spremanja, izrade najmještaja, neki od njih čak imaju priliku treniranja pasa tragača na mine. Cijela filozofija norveških zatvora temelji se na principu 'Što daš, to i dobiješ' – zatvorski sustav ima povjerenja u zatvorenike, dok oni imaju povjerenja u zatvorski sustav.

Drugi dan našega posjeta počeo je sa kratkim upoznavanjem sa radom Iuss Buss-a, a nastavio se posjetom udruzi Gatejuristen („ulični odvjetnik“). Udruga je osnovana 2004. sa ciljem pružanja besplatne pravne pomoći sadašnjim i bivšim ovisnicima o drogama. Isti dan je hrvatska delegacija studenata kliničara održala jako dobro primljenu prezentaciju rada naših kliničara u sklopu projekata vanjskih klinika. Riječ je o svojevrsnom outreach projektu, kojim se klinika trudi pružiti pravnu pomoć i ljudima izvan Zagreba. Zahvaljujući donaciji norveške ambasade, Pravnoj klinici se pružila mogućnost osmisliti i realizirati projekte posjeta čak deset hrvatskih gradovima, u kojima od rujna jedan put mjesečno pruža usluge besplatne prave pomoći. Također, potaknuti suradnjom sa Knjižnicama grada Zagreba u sklopu projekta 'Knjigom do krova', naša klinika pruža pravnu i nerijetko socijalnu pomoć beskućnicima. Polje našeg djelovanja širi se i na informiranje pacijenata o njihovim pravima u odnosu na liječenje i medicinske institucije. Unatoč činjenici što Hrvatska nema velikih problema sa imigrantima, kao na primjer zemlje Europske Unije, Pravna klinika unutar posebne grupe pomaže i strancima te tražiteljima azila. Prezentacija je dobila brojne pohvale, naročito iz razloga što su svi ti projekti realizirani u jako kratkom roku.

Treći dan dobili smo priliku svjedočiti radu u grupama norveških kliničara. Razlike u metodologiji rada postoje, naročito ako se uzme u obzir da naša klinika ukupno broji oko 100 kliničara i studentskih mentora te 15 akademskih metora, dok Iuss Buss ukupno broji 20 kliničara u punom radnom vremenu, 10 studentskih mentora u pola radnog vremena te jednog akademskog mentora. Značajnu pomoć kliničarima pružaju i bivši kliničari, koje kontaktiraju ukoliko naiđu na složeniji pravni problem s kojim se prije nisu susreli i nisu sigurni u rješenje, a tek ukoliko ni oni ne mogu pomoći kontaktiraju akademskog mentora. Konačni produkt rada je savjet dan od samih studenata te kontroliran od strane grupe u kojoj student djeluje. Veliki je naglasak na grupnom radu, koji čini okosnicu djelovanja Iuss Buss-a, sa strogo određenim formalnim procedurama. Također, norveški kliničari su ovlašteni zastupati stranke u sudskim postupcima, što u Hrvatskoj nije slučaj. Radni dio dana smo završili razmjenom iskustava kroz prezentiranje najzanimljivijih slučajeva s kojima se naša klinika susrela. Usporedom hrvatskoj i norveškog prava tražili smo komparativna rješenja navedenih problema.

Zadnji dan našeg boravka u Oslu imali smo više predavanja sa zajedničkim nazivnikom pružanja beplatne pravne pomoći. Počeli smo s predavanjem predstavnice državne uprave, nastavili sa posjetima Odvjetničkoj komori i udruzi JURK, a završili smo sa posjetom državnom uredu za pružanje besplatne pravne pomoći.

Iako Norveška slovi kao jedna od najbogatijih europskih zemalja, treba napomenuti da je to i zemlja velikih socijalnih razlika. Posjetom raznim pravnim institucijama i udrugama nameće se zaključak da je u Norveškoj socijalna osjetljivost na visokoj razini. Unatoč trenutačnoj krizi, to je primjer, koji bi Hrvatska trebala slijediti.

Kata Vlahov i Tadijana Vukušić

Drupal theme by Kiwi Themes.