Pomoć oko sastavljanja podnesaka – može li (i kako) Pravna klinika pomoći?

Objavljeno 19. Ožujak 2011 - 5:17

Zbog niske razine informiranosti javnosti o prirodi besplatne pravne pomoći koja se nudi korisnicima, te jasnom razlikovanju primarne od sekundarne pravne pomoći, većina korisnika koja se obraća Pravnoj klinici zapravo ne zna koju i kakvu pravnu pomoć u Klinici može dobiti. Klinika, kao institucija koja pruža primarnu pravnu pomoć, je u mogućnosti pružiti brz i kvalitetan pravni savjet temeljem kojega će korisnik moći poduzeti potrebne korake za zaštitu svojih prava .

Osnovne zadaće Pravne Klinike, čije su ovlasti i mogućnosti definirane zakonom, su davanje opće pravne informacije, pružanje pravnog savjeta te pomoć u sastavljanju pismena. Sastavljanje pismena  je složeno pitanje s kojim se stranke najčešće susreću kao prvi korak zaštite svojih prava. Vrlo često stranke nadležnim tijelima podnose različite tužbe, žalbe, zahtjeve i ostale podneske, a s obzirom da kvalitetno sastavljanje pismena pretpostavlja izvjesno poznavanje prava, stranke koje su laici u tome nailaze na niz različitih problema. Upravo u tom segmentu Pravna klinika može izići u susret korisnicima i pružiti im potrebnu pomoć.

Nedavno se Klinici obratila stranka sa zahtjevom da joj se pomogne sastaviti tužba za razvod braka. Radilo se o vrlo jednostavnom predmetu kojeg je, međutim, komplicirala činjenica da Klinika nije ovlaštena sastaviti podnesak (tužbu) u njezino ime. Nakon kraće rasprave i konzultacija Grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje je pripremila depersonalizirani predložak tužbe sa svim dijelovima koje ona treba sadržavati, potpuno lišen bilo kakvih osobnih podataka, a nakon toga stranku uputila u pojedine dijelove podneska. Dakle, zajedno sa strankom se raspravio svaki dio tužbe te joj je objašnjeno što pojedini dio konkretno znači. Time se omogućilo stranci da kasnije samostalno sastavi konkretnu tužbu sa svojim osobnim podacima i relevantnim činjeničnim stanjem.

Kao zaključak, na kraju možemo rezimirati da iako Pravna klinika nije ovlaštena sastavljati podneske u ime stranke, postoji široka mogućnosti da Klinika svojim korisnicima u tome maksimalno pomogne i uputiti ih kako bi oni bili osposobljeni za samostalno sastavljanje vlastitih podnesaka.

Grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje

Drupal theme by Kiwi Themes.