Okrugli stol povodom obilježavanja međunarodnog dana volontera u organizaciji Ministarstva pravosuđa

Objavljeno 15. December 2015 - 4:11

Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela sudjelovala je 02. prosinca 2015. na okruglom stolu na temu “Iskustva i izazovi u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“  u organizaciji Ministarstva pravosuđa - Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Moramo pohvaliti odličnu organizaciju i redoslijed prezentacija koje su činile logičnu cjelinu te se nova tema uvijek nastavljala na već prethodno navedene. 

Nakon uvodnog, pozdravnog govora, počeo je prvi niz prezentacija koji se odnosio na selekciju volontera.

Prvom temom se obradila uloga volonterskih centara u pronalaženju i selekciji volontera, a svoja iskustva s volonterima iznijela je Andrea Pandurović Ugrin iz Volonterskog centra Zagreb (VCZ). Prikazano je kako i na kojem području VCZ funkcionira te koja je njegova uloga u angažiranju volontera. Prilikom izlaganja, imali smo prilike vidjeti i volontersku online bazu (predstavlja jedinu sliku volonterskog svijeta u Zagrebu), a koja služi kao svojevrsna pred selekcija budućih volontera jer se u bazu unose samo volonteri koji su prošli proces selekcije. Nakon što se potencijalni volonteri unesu u bazu, daljnja odgovornost za odabir konkretnog volontera je na organizatoru volontiranja.

Gospođa Pandurović Ugrin je istaknula da se na online stranici VCZ-a može oglašavati potreba za volonterima s obzirom da je to mjesto na koje dolaze svi volonteri.

Kako VCZ djeluje za područje Zagreba, istaknuta je potreba podizanja baze na veću, nacionalnu razinu.

Sljedeće izlaganje je držala Daria Bohaček iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima iz Županijskog suda u Rijeci u kojem je prikazan edukacijsko-selekcijski proces za odabir volontera za rad u navedenom odjelu. Cjelokupni proces je jako detaljan, a sastoji se od 8 koraka: popunjavanja prijavnog obrasca, selekcijskog intervjua, temeljne edukacije, slušanja sudskih rasprava, probnog praktičnog rada, radionice psihološke procjene, evaluacijskog razgovora te ukoliko se zadovolje prethodni koraci, pristupa se potpisivanju ugovora.

Nastavno na ovo predavanje, sljedeća sudionica okruglog stola, Danijela Ivanović iz Ministarstva pravosuđa je prezentirala radionicu grupne procjene koja je dio edukacijsko-selekcijskog procesa volontera. Cilj radionice je procjena i selekcija volontera te podrška volonterima u njihovom daljnjem radu. Sama radionica se provodi nakon temeljne obuke volontera, određenog broja pripremnih sati te prije potpisivanja ugovora s volonterima kako bi se kvalitetnije procijenile sposobnosti i znanja potrebna za volonterski rad.

Sljedeći niz predavanja je obuhvaćao prezentacije o edukaciji i podršci volonterima koji je započet s prezentacijom Nikice Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosuđa – Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima s temom supervizije volontera odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Istaknuta je važnost profesionalne supervizije, interpersonalne interakcije te utjecaja supervizije na mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja.

Gospođa Hamer Vidmar je iznijela jedan od važnijih zaključaka cijelog okruglog stola - da volontiranje, osim što utječe na osobni rast pojedinca kao osobe, dovodi i do toga da volonteri studenti, nakon što završe fakultet, izlaze kao kompetentniji diplomanti za razliku od svojih kolega koji nisu imali priliku za takav rad i razvoj.  

Ana Šeničnjak iz Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC), prikazala je način rada volontera u pozivnom centru, prava i obveze volontera te ukratko prezentirala njihov proces odabira volontera.

Svoja iskustva iz prakse o humanizaciji pravosudnog sustava i ulogu studenata volontera u tom procesu su iznijele Mladena Tadej i Arijana Pospišil iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima u Županijskom sudu u Rijeci. Tokom predavanja je istaknuto od ostalih sudionika da postoji svojevrsni otpor takvoj praksi volontiranja kod nekih sudaca i odvjetnika, no da se pozitivnim primjerima iz prakse ipak polako i taj otpor smanjuje.

Zajednička prezentacija Dore Dodig Hundrić i Josipe Mihić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta odnosila se na način vrednovanja volonterskog rada studenata s navedenog fakulteta, s kojim se izazovima sve susreću u praksi te koje su im daljnje smjernice za podizanje postojećeg procesa na veću razinu.

Na kraju bloka, Vilma Kotlar sa Sveučilišta u Zadru prezentirala je tri različite metode koje se mogu primijeniti za uključivanje studenata u volonterske programe, te metodu koja se primjenjuje i način na koji se vrednuje na sveučilištu u Zadru.

Nakon kratke pauze, uslijedio je niz prezentacija u kojemu su prezentirana iskustva i izazovi u radu s volonterima.

Blok je otvoren prezentacijom o iskustvima u radu s volonterima u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Osijeku koji je predstavila Iva Barić Milojković, zatim su Danijela Stiplošek i Josip Vuletić iz Hrvatskog Crvenog križa prezentirali volonterska iskustva s ranjivim skupinama, a završno predavanje održala je Vesna Katalinić s Hrabrog telefona

Drupal theme by Kiwi Themes.