Legalizacija marihuane u medicinske svrhe

Objavljeno 26. October 2015 - 18:14

U sklopu Ministarstva zdravlja, 20. siječnja 2015. godine osnovano je stručno Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo se bavilo istraživanjem mogućnosti primjene indijske konoplje, odnosno kanabinoida kod teško oboljelih kojima takva terapija može pomoći u liječenju. Temeljem istraživanja Povjerenstva, Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 107/2015, u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 15. listopada 2015, godine ikojim se omogućuje propisivanje i primjenu lijekova na bazi konoplje.

Pravilnikom je omogućeno propisivanje lijekova koji sadrže tetrahidroknabinol (u daljnjem tekstu: THC, koji je glavna psihoaktivna tvar pronađena u biljci konoplji) dronabinol i nabilon (sintetički kanabinoidi) u svrhu ublažavanja tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a. Time je omogućena primjena takvih lijekova na relativno uskom području najtežih medicinskih stanja kod kojih postoje znanstveni dokazi njihove učinkovitosti.

Valja naglasiti da je u svom zaključku Povjerenstvo istaknulo kako za niti jedan takav pripravak nije dokazano da je sposoban zaliječiti ili trajno izliječiti malignu bolest te da se preporučeni pripravci trebaju pridodavati drugim medicinskim indiciranim intervencijama/lijekovima kao add-on terapija, te se ne preporučuje ukidanje drugih oblika liječenja kod uvođenja preporučenih pripravaka. Povjerenstvo također ne preporučuje primjenu takvih preparata za liječenje psihijatrijskih poremećaja (psihoza, psihotičnih stanja, shizofrenije, anksioznih ili depresivnih poremećaja te PTSP-a), neuroloških bolesti osim multiple skleroze te poremećaja pokreta (kod ublažavnja koreje ili drugih tegoba u Huntingtonovoj bolesti, odnosno u liječenju cervikalne distonije, Tourrete sindroma te diskinezija u Parkinsonovoj bolesti) jer ne postoje potrebni znanstveni dokazi o njihovom djelovanju kod tih bolesti. Ipak, Povjerenstvo je donijelo i odluku da je potrebno u redovitim vremenskim periodima (od 6 do 12 mjeseci) razmatrati nove znanstvene dokaze te, u slučaju da se dođe do novih spoznaja, predložiti nadopune ili izmjene postojećih dokaza.

Pravilnik nadalje propisuje da lijekove koji sadrže THC, dronabinol ili nabilon propisuju izabrani doktori medicine u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena po preporuci doktora medicine specijalista neurologije, internističke onkologije, onkologije i radioterapije, infektologije i specijalista pedijatra sa subspecijalizacijom iz neuropedijatrije na neponovljivi recept. Na temelju takvog recepta (tzv. bijeli recept) pacijent će moći kupiti lijek u ljekarni. Lijekovi koji sadrže THC mogu se propisivati na recept u količini potrebnoj za liječenje do najviše 30 dana, a ukupna količina propisanog THC-a za 30 dana liječenja ne smije biti veća od 7,5 g. To znači da će pacijentu, kako bi nakon potrošenog izdanog lijeka mogao dobiti novu količinu lijeka, liječnik morati izdati novi recept. Lijek će se moći dobiti u obliku magistralnog i galenskog pripravka odnosno pripravaka izrađenih u laboratoriju ljekarne za određenog bolesnika prema receptu liječnika.

Treba istaknuti kako još uvijek nije moguće nabaviti lijek proizveden u Republici Hrvatskoj. Da bi to bilo moguće, potrebno je da neki od proizvođača takvih lijekova registriranih u Europskoj uniji registriraju te lijekove u Republici Hrvatskoj te da Ministarstvo zdravlja veledrogerijama dade dozvolu za njihov interventni uvoz, kao i da se izmijeni Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13). Ministarstvo zdravlja je najavilo da će se o navedenim izmjenama i dopunama odlučivati nakon parlamentarnih izbora u studenom 2015. godine. Za sada, dok još nije proveden postupak uvoza aktivne tvari, moguće je lijek nabaviti iz neke od zemalja Europske unije u kojoj je takav gotovi lijek registiran, a za kojeg će Ministarstvo zdravlja dati dozvolu.

Drupal theme by Kiwi Themes.