Kaznena prijava

Objavljeno 22. May 2011 - 21:35

ŠTO JE KAZNENA PRIJAVA?

Kaznena prijava upozorava državnog odvjetnika da je osoba navedena u prijavi možda počinila određeno kazneno djelo.

TKO MOŽE PODNIJETI KAZNENU PRIJAVU?

Sva tjela državne vlasti i sve pravne osobe su dužne podnijeti prijavu za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti, pored njih, u određenim slučajevima uređenim posebnim zakonom, na podnošenje kaznene prijave ovlaštena je i policija, i građani kao fizičke osobe ovlašteni su na podnošenje kaznene prijave, štoviše, po zakonu su oni to dužni učiniti kada se radi o kaznenim djelima za koja se goni po službenoj dužnosti.

KOME SE PODNOSI KAZNENA PRIJAVA?

Ona se podnosi nadležnom državnom odvjetniku bilo pisano, usmeno ili drugim sredstvom, međutim,  ako se podnese sudu, policiji ili pak, nenadležnom državnom odvjetniku, spomenuta tjela će podnesenu prijavu sama dalje proslijediti državnom odvjetniku koji je u konkretnom slučaju nadležan za postupanje po njoj.

ZNAČENJE KAZNENE PRIJAVE?

Njezina je važnost u tome što obvezuje državnog odvjetnika na postupanje prema navodima iz prijave, on će prije svega utvrditi je li prijava osnovana, a ako to ne uspije utvrditi odbacit će ju i o njezinom odbačaju obavijestiti osobu oštećenu kaznenim djelom.

LAŽNO PRIJAVLJIVANJE?

Ako netko, znajući da to nije istina, podnese kaznenu prijavu protiv neke osobe optužujuči je da je počinila kazneno djelo, ili prijavi da je počinjeno određeno kazneno djelo, ne navodeći osobu koja ga je počinila, ili ako sebe prijavi  da je počinio kazneno djelo, u svim tim navedenim slučajevima i sam će odgovarati, i to  za kazneno djelo lažnog prijavljivanja.

KADA SE PODNOSI KAZNENA PRIJAVA?

Kaznena prijava se podnosi:
-čim netko sazna da je počinjeno određeno kazneno djelo,
-ili ako zna da je neka osoba počinila kazneno djelo,
-ili ako je osoba sama bila oštećena određenim kaznenim djelom.

KAKO BI TREBALA IZGLEDATI KAZNENA PRIJAVA?

Njen sadržaj nije formalno propisan, ali svatko tko podnosti prijavu trebao bi uzeti u obzir sljedeće podatke:
1. osobne podatke o počinitelju
2. sve čega se možemo sjetiti o događaju (npr. vrijeme počinjenja, mjesto itd.)
3. navođenje odgovarajućeg članka u zakonu je poželjno, ali nije nužno da bi kaznena prijava bila valjana
4. treba navesti sve dokaze i činjenice koji su nam poznati
5. potrebno je navesti i osobne podatke osobe oštećene kaznenim djelom
6. svoje podatke, odn. podatke o osobi koja podnosi kaznenu prijavu

ANONIMNA KAZNENA PRIJAVA?

Unatoč mogućnosti podnošenje kaznene prijave poznate osobe, zakonom se dozvoljava i podnošenje kaznene prijave anonimnog karaktera.

O čemu je to riječ?

Osnovna je razlika od prethodne vrste kaznene prijave, u tome što ovdje njezin podnositelj ostaje nepoznat (tj. anoniman), s obzirom da je nepoznat ne može ni snositi štetne posljedice lažnog prijavljivanja. Premda je anonimna prijava prednost za onoga tko želi da njegov indetitet ostane tajan, ona je i teret, u tom smislu što je nadležni državni odvjetnik po njoj obvezan postupati, tek ako iz podataka koji su u njoj navedeni proizlazi da postoji veliki stupanj vjerojatnosti (osnovana sumnja) da je počinjeno kazneno djelo protiv kojeg je prijava podnesena.

Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela

Drupal theme by Kiwi Themes.