zapošljavanje

Zapošljavanje trudnica - problem u praksi

Objavljeno 21. December 2015 - 2:51

Zapošljavanje trudnica te zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu uređeno je Zakonom o radu ( NN 93/14, u nastavku: ZR). U čl. 30. ZR-a predviđeno je da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće ili joj zbog toga ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.  Zabrana otkaza trudnicama i majkama koje doje djecu predviđena je čl. 34. ZR-a.

Diskriminacija žena na tržištu rada

Objavljeno 25. Travanj 2013 - 11:28

Diskriminacija žena na tržištu rada dio je opće diskriminacije žena . U razvijenim gospodarstvima žene čine gotovo polovicu radne snage te je sudjelovanje žena na tržištu rada u stalnom porastu.  Unatoč značajnim pozitivnim pomacima, položaj žena na tržištu rada i dalje je lošiji od položaja muškaraca. Tradicionalna podjela poslova gdje žene uglavnom rade djelatnostima i na radnim mjestima koja su slabije plaćena još uvijek postoji.

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.