Prigovor

Ovrha na temelju vjerodostojne isprave

Objavljeno 31. December 2016 - 10:48

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, dalje: OZ) poznaje dva temelja za određivanje ovrhe, a to su ovršna i vjerodostojna isprava.

Vjerodostojne isprave na temelju kojih se može odrediti ovrha prema čl. 31. st.1. OZ-a su:

1. mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine,

2. javna isprava,

3. izvadak iz poslovnih knjiga,

4. po zakonu ovjerovljena privatna isprava,

5. isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom.

Općenito o pravnim lijekovima protiv rješenja o ovrsi

Objavljeno 7. December 2015 - 16:28

Pravni lijekovi koje ovršenik može podnijeti protiv rješenja o ovrsi razlikuju se ovisno o tome da li je rješenje o ovrsi doneseno temeljem ovršne ili vjerodostojne isprave. Protiv rješenja o ovrsi temeljem ovršne isprave stranke (ovrhovoditelj i ovršenik) imaju pravo podnijeti žalbu zbog razloga navedenih u članku 50. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14). Žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje o ovrsi. Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi ne odgađa provedbu ovrhe što ujedno znači da nije suspenzivna.

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.