pravna klinika

PRIKAZ RADA GRUPE ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I ZAŠTITU PRAVA MANJINA U 2018. GODINI

1. SURADNJE GRUPE

a) Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

POSJET PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE JEŽEVO

Objavljeno 13. December 2018 - 15:55

Dana 6. prosinca 2018. godine Grupa za pomoć tražiteljima azila i strancima pod vodstvom studentskih mentorica, posjetila je Prihvatni centar za strance Ježevo. Posjet Prihvatnom centru obuhvatio je uvodnu riječ nadležnih osoba, upoznavanje s rutinom stranaca smještenih u Centru, te razgledavanje prostora samog Centra.

Zagrebačko dijabetičko društvo udruga je koja promiče zdravlje osoba oboljelih od šećerne bolesti, a cilj joj je okupiti što veći broj oboljelih od šećerne bolesti i pružiti im različite aktivnosti kroz koje će ostvariti ciljeve liječenja i biti zadovoljni vlastitim uspjehom. S udrugom od ove godine surađuje i Pravna klinika, odnosno Grupa za zaštitu prava pacijenata. U okviru suradnje s udrugom, kliničari Grupe za zaštitu prava pacijenata izradili su Brošuru o pravima osoba oboljelih od šećerne bolesti.

Svečana dodjela priznanja kliničarima Pravnog fakulteta

Objavljeno 25. November 2018 - 17:32

5. studenog 2018. godine u 15,00 h održala se svečana dodjela potvrda kliničarima u Velikoj vijećnici na Trgu Republike Hrvatske 14.

Vodstvo Pravne klinike odlučilo je putem podjele potvrda nagraditi naše vrijedne i najvrijednije kliničare priznanjima Pravne klinike. 

Tjedan mirenja u Hrvatskoj udruzi za mirenje

Objavljeno 18. November 2018 - 9:10

Mirenje, odnosno njezin rašireniji izraz medijacija je kod nas još uvijek relativno nepoznat pojam alternativnog rješavanja sporova koji je, nažalost, još uvijek ograničen na zakonom propisane slučajeve.

Radionica za pravne klinike u Beogradu

Objavljeno 11. November 2018 - 18:36

U Beogradu se od 17. rujna do 19. rujna ove godine održala Radionica za pravne klinike, čiji su organizatori bili South East European Law School (SEELS) i Europa Institut. Na Radionici se okupilo 22 predstavnika pravnih fakulteta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Njemačke i Srbije. Kao predstavnici Pravne klinike u Zagrebu sudjelovali su Andi Drandić i Bruno Čović.

Posjet norveškoj klinici Iuss Buss

Objavljeno 13. January 2013 - 21:13

Od samog začetka Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ideja je bila ostvarivanje suradnje s pravnim klinikama diljem Europe, u nadi da ćemo prikupiti dobre ideje i primjere, ostvariti kvalitetnu suradnju i razmjenu informacija. U sklopu jedne od takvih suradnji, Pravna klinika se povezala s norveškom pravnom klinikom, Iuss Buss, koju smo posjetili u listopadu 2012. godine. Iuss Buss je počeo sa svojim djelovanje još davne 1971. godine i od onda ostvaruje znatne uspjehe na polju pružanja besplatne pravne pomoći u Norveškoj.

Odlukom Ustavnog suda br. U- I-722/2009 od 6. travnja 2011. okončan je postupak za ocjenu suglasnosti Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" broj 62/08.; dalje: ZBPP) s Ustavom te su ukinute odredbe pet zakonskih članaka (čl. 5. st. 2., čl. 8., čl. 10. st.  2., čl. 37., čl. 53. st. 2), koje su predstavljale značajnu spregu efektivnom ostvarivanju prava građana za besplatnu pravnu pomoć.

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.