ovrha

Ovrha na temelju vjerodostojne isprave

Objavljeno 31. December 2016 - 10:48

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, dalje: OZ) poznaje dva temelja za određivanje ovrhe, a to su ovršna i vjerodostojna isprava.

Vjerodostojne isprave na temelju kojih se može odrediti ovrha prema čl. 31. st.1. OZ-a su:

1. mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine,

2. javna isprava,

3. izvadak iz poslovnih knjiga,

4. po zakonu ovjerovljena privatna isprava,

5. isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom.

Zastara u ovršnom postupku

Objavljeno 9. Veljače 2016 - 14:28

Potaknuti činjenicom da se dužnici protiv kojih je pokrenut ovršni postupak često obraćaju Pravnoj klinici s upitima vezanim uz eventualnu zastaru tražbina koje se u ovršnom postupku prisilno ostvaruju, odlučili smo napisati i ponešto o tom pravnom institutu.

Zemljišne knjige

Objavljeno 17. December 2012 - 20:34

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju nekretnine, prava na nekretninama (npr. vlasništvo, služnosti...) i određeni odnosi važni za promet nekretnina. Iz tog razloga, uvid u zemljišne knjige dostupan je svima te izvadak iz zemljišnih knjiga je  jedini dokaz o pravu vlasništva na nekoj nekretnini. Na temelju izvatka iz zemljišne knjige sklapaju se svi pravni poslovi vezani uz nekretnine ( ugovori o darovanju, kupoprodaji, zalogu).

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.