naknada

Vrste potpora

Rodiljne i roditeljske potpore dijelimo na vremenske i novčane, a ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj. ZRRP se pod jednakim uvjetima primjenjuje na bračnu ili izvanbračnu zajednicu.

U vremenske potpore spadaju:
- dopusti,
- poštede od rada,
- propisano vrijeme za brigu o djetetu.

U novčane potpore spadaju:
-naknada plaće,
-novčana naknada,
-novčana pomoć,
-

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.