diskriminacija

Pravna zaštita od mobbinga na radnom mjestu

Objavljeno 4. January 2017 - 23:25

Pojam „mobbing“ potječe od engleskih riječi „mob“ – ološ, svjetina, grupa i glagolske inačice „to mob“ – napadati nekoga, nasrnuti u masi, pogrdno ga nazivati. Istraživanja o mobbingu od osamdesetih godina prošloga stoljeća rezultirala su brojnim definicijama te pojave.

Diskriminatorna praksa državnih službenika

Objavljeno 13. May 2016 - 13:58

Državni službenici suosobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona, odnosno osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove.

Diskriminacija beskućnika

Objavljeno 10. May 2016 - 14:42

Pojam beskućnik

Zakon o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ZSS) u čl. 4. st. 13. definira pojam beskućnik kao: „…osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.˝ Beskućnici svakodnevicu provode na cesti, u skitnji, spavajući i boraveći na raznim mjestima. Oni su jedna od najugroženijih skupina današnjeg društva i podložni su diskriminaciji.

 

Pojam diskriminacija

Zaštita od diskriminacije u Hrvatskoj

Objavljeno 12. Travanj 2011 - 22:35

Diskriminirati znači staviti nekoga u nepovoljniji položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika te osobe. Do diskriminacije vrlo često dovode predrasude, a ona može obuhvaćati neprijateljsko ponašanje, isključivanje i segregaciju, ponekad čak i otvoreno nasilje. Bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen je zakonom, a onaj tko počini diskriminaciju može biti kažnjen kaznom i do 350 tisuća kuna. Od diskriminacije nas štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije. On navodi 17 osnova na kojima diskriminacija može biti počinjena, i to u 10 područja:

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.