besplana pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

Objavljeno 16. August 2020 - 12:30

Besplatna pravna pomoć je pravna pomoć koja se pruža bez naknade pod uvjetima određenima Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Vrste besplatne pravne pomoći su primarna pravna pomoć i sekundarna pravna pomoć (čl. 8. ZBPP).

Korisnici besplatne pravne pomoći su hrvatski državljani, ali i određene kategorije stranaca:
- djeca koja nemaju hrvatsko državljanstvo i zatečena su u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe
odgovorne prema zakonu,
- stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku,
- stranci pod privremenom zaštitom,

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.