beskućnici

Praktični savjeti i prava beskućnika u krizi

Objavljeno 3. May 2020 - 13:06

Beskućnici su jedna od najranjivijih skupina našeg društva. Njihov ionako loš položaj još se više pogoršava u uvjetima kriza, kao što je trenutna epidemiološka kriza. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je kako će se za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 koristiti Plan zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj i Plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima za 2019/2020. Isto tako predloženo je da se organizacija rada pučkih kuhinje odvija na sljedeće načine:

Diskriminacija beskućnika

Objavljeno 10. May 2016 - 14:42

Pojam beskućnik

Zakon o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ZSS) u čl. 4. st. 13. definira pojam beskućnik kao: „…osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.˝ Beskućnici svakodnevicu provode na cesti, u skitnji, spavajući i boraveći na raznim mjestima. Oni su jedna od najugroženijih skupina današnjeg društva i podložni su diskriminaciji.

 

Pojam diskriminacija

Syndicate content
Drupal theme by Kiwi Themes.