Broj i vrsta predmeta

U Pravnoj klinici od početka se vodi statistika o broju i vrsti predmeta. Cilj je takve statistike pratiti rad klinike i tako ga nadzirati te pratiti potrebe građana.

2018.

Siječanj 2018.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 229 predmeta, od kojih je:                         

 • građanskih- 138
 • upravnih- 72
 • kaznenih- 19

 

Veljača 2018.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 179 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 126
 • upravnih- 39
 • kaznenih- 14

 

Ožujak 2018.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 283 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 193
 • upravnih- 73
 • kaznenih- 17

 

Travanj 2018.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 222 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 145
 • upravnih- 58
 • kaznenih- 19
 •  

Svibanj 2018.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 245 predmet, od koji je:

 • građanskih- 162
 • upravnih- 60
 • kaznenih- 23

 

 

2017.

 

Siječanj 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 185 predmeta, od kojih je:                  

 • građanskih- 145
 • upravnih- 30
 • kaznenih- 10

Veljača 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 198 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 148
 • upravnih- 40
 • kaznenih- 9

Ožujak 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 310 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 240
 • upravnih- 59
 • kaznenih- 11

Travanj 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 219 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 219
 • upravnih- 44
 • kaznenih- 17

Svibanj 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 241 predmet, od koji je:

 • građanskih- 178
 • upravnih- 58
 • kaznenih- 11

Lipanj 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 79 predmeta, od koji je:

 • građanskih- 52
 • upravnih- 22
 • kaznenih- 5

Srpanj 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 35 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 25
 • upravnih- 9
 • kazneni- 1

Kolovoz 2017.- u Pravnu kliniku pristigla su  ukupno 4 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 2
 • upravnih- 2
 • kaznenih- 0

Rujan 2017. godine- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 154 predmeta, od koji je:

 • građanskih- 116
 • upravnih- 31
 • kaznenih- 7

Listopad 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 233 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 177
 • upravnih- 39
 • kaznenih- 17

Studeni 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 279 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 196
 • upravnih- 60
 • kaznenih- 23

Prosinac 2017.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 195 predmeta, od kojih je:

 

 • građanskih- 129
 • upravnih- 54
 • kaznenih- 12

2016.

Prosinac 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 200 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 143
 • upravnih- 49
 • kaznenih- 8

 

Studeni 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 223 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 165
 • upravnih- 47
 • kaznenih- 11

 

Listopad 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 236 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 181
 • upravnih- 40
 • kaznenih- 15

 

Rujan 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 69 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 59
 • upravnih- 7
 • kaznenih- 3

 

Lipanj i srpanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 96 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 82
 • upravnih- 10
 • kaznenih- 4

 

Svibanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 301 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 220
 • upravnih- 66
 • kaznenih- 15

 

Travanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 247 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 179
 • upravnih- 50
 • kaznenih- 18

 

Ožujak 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 323 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 237
 • upravnih- 59
 • kaznenih- 27

 

Veljača 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 227 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 161
 • upravnih- 49
 • kaznenih- 17

 

Siječanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 237 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 177
 • upravnih- 49
 • kaznenih- 11

2015.

Prosinac 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 232 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 155
 • upravnih- 63
 • kaznenih- 14

 

Studeni 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 278 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 211
 • upravnih- 56
 • kaznenih- 11

 

Listopad 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 256 predmeta, od kojih je:

 

 • građanskih- 209
 • upravnih- 30
 • kaznenih- 17

 

Rujan 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 48 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 39
 • upravnih- 6
 • kaznenih- 2

 

Lipanj i Srpanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 94 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 74
 • upravnih- 17
 • kaznenih- 3

 

Svibanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 294 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 216
 • upravnih- 60
 • kaznenih- 18

 

Travanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 259 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 192
 • upravnih- 53
 • kaznenih- 14

 

Ožujak 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 388 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 259
 • upravnih- 104
 • kaznenih- 25

 

Veljača 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 232 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 173
 • upravnih- 42
 • kaznenih- 17

 

Siječanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 292 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 229
 • upravnih- 51
 • kaznenih- 12

2014.

Prosinac 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 236 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 191
 • upravnih- 35
 • kaznenih- 10

 

Studeni 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 351 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 268
 • upravnih- 66
 • kaznenih- 17

 

Listopad 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 280 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 209
 • upravnih- 59
 • kaznenih- 12

 

Rujan 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 234 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 185
 • upravnih- 41
 • kaznenih- 8

 

Lipanj i Srpanj 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 172 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 112
 • upravnih- 54
 • kaznenih- 6

 

Svibanj 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 410 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 306
 • upravnih- 76
 • kaznenih- 28

 

Travanj 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 306 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 242
 • upravnih- 50
 • kaznenih- 14

 

Ožujak 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 323 predmeta, od kojih je:

 

 • građanskih- 256
 • upravnih- 52
 • kaznenih- 15

 

Veljača 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 232 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 174
 • upravnih- 44
 • kaznenih- 14

 

Siječanj 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 214 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 165
 • upravnih- 41
 • kaznenih- 8

 

2013.

Prosinac 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 90 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 64
 • upravnih- 18
 • kaznenih- 8

Uz navedene pristigle predmete, u listopadu je kao oblik pravne pomoći dano 55 opće pravne informacije.

 

Studeni 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 206 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 150
 • upravnih- 33
 • kaznenih- 23

Uz navedene pristigle predmete, u listopadu je kao oblik pravne pomoći dano 62 opće pravne informacije.

 

Listopad 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 157 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 125
 • upravnih- 23
 • kaznenih- 9

Uz navedene pristigle predmete, u listopadu je kao oblik pravne pomoći dano 97 općih pravnih informacija.

Rujan 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 48 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 36
 • upravnih- 6
 • kaznenih- 6

Uz navedene pristigle predmete, u rujnu je kao oblik pravne pomoći dano 232 općih pravnih informacija.

Lipanj i Srpanj 2013. - S obzirom na smanjeni radni kapacitet radi izvršavanja studentskih obveza, u lipnju i srpnju preuzeto je nešto manje predmeta, a koncentracija je usmjerena na zatvaranje već preuzetih predmeta. U Pravnu kliniku je u lipnju i srpnju pristiglo ukupno 44 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 32
 • upravnih- 10
 • kaznenih- 2

Uz navedene pristigle predmete, u lipnju i srpnju je kao oblik pravne pomoći dano 117 općih pravnih informacija.

Svibanj 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 73 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 53
 • upravnih- 18
 • kaznenih- 2

Uz navedene pristigle predmete, u svibnju je kao oblik pravne pomoći dano 98 općih pravnih informacija.

Travanj 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 329 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 267
 • upravnih- 60
 • kaznenih- 2

Uz navedene pristigle predmete, u travnju je kao oblik pravne pomoći dano 139 općih pravnih informacija.

Ožujak 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 149 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 125
 • upravnih- 23
 • kaznenih- 1

Uz navedene pristigle predmete, u ožujku je kao oblik pravne pomoći dano 154 općih pravnih informacija.

Veljača 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 84 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 68
 • upravnih- 14
 • kaznenih- 2

Uz navedene pristigle predmete, u veljači je kao oblik pravne pomoći dano 110 općih pravnih informacija.

Siječanj 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 107 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 77
 • upravnih- 27
 • kaznenih- 3

Uz navedene pristigle predmete, u siječnju je kao oblik pravne pomoći dano 111 općih pravnih informacija.

2012.

Prosinac 2012. - S obzirom na predstojeću božićnu pauzu, Pravna klinika je predmete u prosincu zaprimala do 10.12.2012. s ciljem da se rad Klinike preusmjeri na zatvaranje što više već preuzetih predmeta do 21.12. Ukupno je pristiglo 60 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 52
 • upravnih- 6
 • kaznenih- 2

Studeni 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 166 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 132
 • upravnih- 31
 • kaznenih- 3

Listopad 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 114 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 90
 • upravnih- 19
 • kaznenih- 5

Rujan 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 51 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 33
 • upravnih- 15
 • kaznenih- 3

Lipanj i Srpanj 2012. - S obzirom na smanjeni radni kapacitet radi izvršavanja studentskih obveza, u lipnju i srpnju preuzeto je nešto manje predmeta, a koncentracija je usmjerena na zatvaranje već preuzetih predmeta. U lipnju i srpnju 2012. godine u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 38 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 32
 • upravnih- 5
 • kaznenih- 1

Svibanj 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 76 predmeta, od kojih je:

 • građanskih- 61
 • upravnih- 12
 • kaznenih- 3

Travanj 2012. - u Pravnu kliniku je zaprimljeno ukupno 67 predmeta. Od toga:

 • građanskih- 45
 • upravnih- 15
 • kaznenih- 7

Ožujak 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 64 predmeta. Od toga:

 • građanskih- 50
 • upravnih- 12
 • kaznenih- 2

2011.

U zimskom semestru akademske godine 2011./2012. zaprimljeno je ukupno 232 predmeta, od toga:

 • 172 građanskih
 • 36 upravnih
 • 10 kaznenih
 • 14 medicinskih

Tablični prikaz cjelokupne gore navedene statistike dostupan je na sljedećem linku.

Od ljetnog semestra, medicinski predmeti više se neće voditi zasebno, već će se - ovisno o nadležnosti državnih tijela - svrstavati u kaznene, građanske i upravne predmete.

Akad. 2010./2011.

U akademskoj godini 2010./2011. zaprimljeno je ukupno 137 predmeta, od toga:

 • 58 građanskih
 • 27 upravnih
 • 24 kaznenih
 • 28 medicinskih
Drupal theme by Kiwi Themes.