Broj i vrsta predmeta

U Pravnoj klinici od početka se vodi statistika o broju i vrsti predmeta. Cilj je takve statistike pratiti rad klinike i tako ga nadzirati te pratiti potrebe građana.

2016.

Prosinac 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 200 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 143
 • upravnih – 49
 • kaznenih – 8

 

Studeni 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 223 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 165
 • upravnih – 47
 • kaznenih – 11

 

Listopad 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 236 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 181
 • upravnih – 40
 • kaznenih – 15

 

Rujan 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 69 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 59
 • upravnih – 7
 • kaznenih – 3

 

Lipanj i srpanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 96 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 82
 • upravnih – 10
 • kaznenih – 4

 

Svibanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 301 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 220
 • upravnih – 66
 • kaznenih – 15

 

Travanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 247 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 179
 • upravnih – 50
 • kaznenih – 18

 

Ožujak 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 323 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 237
 • upravnih – 59
 • kaznenih – 27

 

Veljača 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 227 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 161
 • upravnih – 49
 • kaznenih – 17

 

Siječanj 2016.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 237 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 177
 • upravnih – 49
 • kaznenih – 11

2015.

Prosinac 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 232 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 155
 • upravnih – 63
 • kaznenih – 14

 

Studeni 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 278 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 211
 • upravnih – 56
 • kaznenih – 11

 

Listopad 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 256 predmeta, od kojih je:

 

 • građanskih – 209
 • upravnih – 30
 • kaznenih – 17

 

Rujan 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 48 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 39
 • upravnih – 6
 • kaznenih – 2

 

Lipanj i Srpanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 94 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 74
 • upravnih – 17
 • kaznenih – 3

 

Svibanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 294 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 216
 • upravnih – 60
 • kaznenih – 18

 

Travanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 259 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 192
 • upravnih – 53
 • kaznenih – 14

 

Ožujak 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 388 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 259
 • upravnih – 104
 • kaznenih – 25

 

Veljača 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 232 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 173
 • upravnih – 42
 • kaznenih – 17

 

Siječanj 2015.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 292 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 229
 • upravnih – 51
 • kaznenih – 12

2014.

Prosinac 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 236 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 191
 • upravnih – 35
 • kaznenih – 10

 

Studeni 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 351 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 268
 • upravnih – 66
 • kaznenih – 17

 

Listopad 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 280 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 209
 • upravnih – 59
 • kaznenih – 12

 

Rujan 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 234 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 185
 • upravnih – 41
 • kaznenih – 8

 

Lipanj i Srpanj 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 172 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 112
 • upravnih – 54
 • kaznenih – 6

 

Svibanj 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 410 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 306
 • upravnih – 76
 • kaznenih – 28

 

Travanj 2014.- u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 306 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 242
 • upravnih – 50
 • kaznenih – 14

 

Ožujak 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 323 predmeta, od kojih je:

 

 • građanskih – 256
 • upravnih – 52
 • kaznenih – 15

 

Veljača 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 232 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 174
 • upravnih – 44
 • kaznenih – 14

 

Siječanj 2014. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 214 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 165
 • upravnih – 41
 • kaznenih – 8

 

2013.

Prosinac 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 90 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 64
 • upravnih – 18
 • kaznenih – 8

Uz navedene pristigle predmete, u listopadu je kao oblik pravne pomoći dano 55 opće pravne informacije.

 

Studeni 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 206 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 150
 • upravnih – 33
 • kaznenih – 23

Uz navedene pristigle predmete, u listopadu je kao oblik pravne pomoći dano 62 opće pravne informacije.

 

Listopad 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 157 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 125
 • upravnih – 23
 • kaznenih – 9

Uz navedene pristigle predmete, u listopadu je kao oblik pravne pomoći dano 97 općih pravnih informacija.

Rujan 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 48 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 36
 • upravnih – 6
 • kaznenih – 6

Uz navedene pristigle predmete, u rujnu je kao oblik pravne pomoći dano 232 općih pravnih informacija.

Lipanj i Srpanj 2013. - S obzirom na smanjeni radni kapacitet radi izvršavanja studentskih obveza, u lipnju i srpnju preuzeto je nešto manje predmeta, a koncentracija je usmjerena na zatvaranje već preuzetih predmeta. U Pravnu kliniku je u lipnju i srpnju pristiglo ukupno 44 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 32
 • upravnih – 10
 • kaznenih – 2

Uz navedene pristigle predmete, u lipnju i srpnju je kao oblik pravne pomoći dano 117 općih pravnih informacija.

Svibanj 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 73 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 53
 • upravnih – 18
 • kaznenih – 2

Uz navedene pristigle predmete, u svibnju je kao oblik pravne pomoći dano 98 općih pravnih informacija.

Travanj 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 329 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 267
 • upravnih – 60
 • kaznenih – 2

Uz navedene pristigle predmete, u travnju je kao oblik pravne pomoći dano 139 općih pravnih informacija.

Ožujak 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 149 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 125
 • upravnih – 23
 • kaznenih – 1

Uz navedene pristigle predmete, u ožujku je kao oblik pravne pomoći dano 154 općih pravnih informacija.

Veljača 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 84 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 68
 • upravnih – 14
 • kaznenih – 2

Uz navedene pristigle predmete, u veljači je kao oblik pravne pomoći dano 110 općih pravnih informacija.

Siječanj 2013. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 107 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 77
 • upravnih – 27
 • kaznenih – 3

Uz navedene pristigle predmete, u siječnju je kao oblik pravne pomoći dano 111 općih pravnih informacija.

2012.

Prosinac 2012. - S obzirom na predstojeću božićnu pauzu, Pravna klinika je predmete u prosincu zaprimala do 10.12.2012. s ciljem da se rad Klinike preusmjeri na zatvaranje što više već preuzetih predmeta do 21.12. Ukupno je pristiglo 60 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 52
 • upravnih – 6
 • kaznenih – 2

Studeni 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 166 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 132
 • upravnih – 31
 • kaznenih – 3

Listopad 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 114 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 90
 • upravnih – 19
 • kaznenih – 5

Rujan 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 51 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 33
 • upravnih – 15
 • kaznenih – 3

Lipanj i Srpanj 2012. - S obzirom na smanjeni radni kapacitet radi izvršavanja studentskih obveza, u lipnju i srpnju preuzeto je nešto manje predmeta, a koncentracija je usmjerena na zatvaranje već preuzetih predmeta. U lipnju i srpnju 2012. godine u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 38 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 32
 • upravnih – 5
 • kaznenih – 1

Svibanj 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 76 predmeta, od kojih je:

 • građanskih – 61
 • upravnih – 12
 • kaznenih – 3

Travanj 2012. - u Pravnu kliniku je zaprimljeno ukupno 67 predmeta. Od toga:

 • građanskih  45
 • upravnih  15
 • kaznenih  7

Ožujak 2012. - u Pravnu kliniku pristiglo je ukupno 64 predmeta. Od toga:

 • građanskih – 50
 • upravnih – 12
 • kaznenih – 2

2011.

U zimskom semestru akademske godine 2011./2012. zaprimljeno je ukupno 232 predmeta, od toga:

 • 172 građanskih
 • 36 upravnih
 • 10 kaznenih
 • 14 medicinskih

Tablični prikaz cjelokupne gore navedene statistike dostupan je na sljedećem linku.

Od ljetnog semestra, medicinski predmeti više se neće voditi zasebno, već će se - ovisno o nadležnosti državnih tijela - svrstavati u kaznene, građanske i upravne predmete.

Akad. 2010./2011.

U akademskoj godini 2010./2011. zaprimljeno je ukupno 137 predmeta, od toga:

 • 58 građanskih
 • 27 upravnih
 • 24 kaznenih
 • 28 medicinskih
Drupal theme by Kiwi Themes.