Odredbe koje reguliraju ugovor o radu i posljedice koje iz njega proizlaze nalaze se u Zakonu o radu. Tim ugovorom formira se odnos između radnika i poslodavca, u pravilu na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa se iznimno, na vrijeme određeno rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja i ne može se sklopiti na ukupno razdoblje dulje od tri godine.

U postupku ovrhe ovrhovoditelj se može namiriti na novčanoj tražbini, nekretninama i pokretninama ovršenika, u koje spadaju i motorna vozila. Ovrhovoditelj u potpunosti ima pravo izbora predmeta ovrhe.
 

PRIJEDLOG ZA OVRHU

Osobe koje su lišene slobode i zatvorene u zatvorima i kaznionicama u Republici Hrvatskoj pod posebnim su režimom u svakom pogledu. Oduzimanje slobode, kao najtežu sankciju u civiliziranim društvima, pravni poredak nastoji, što je više moguće, olakšati. Isto vrijedi i za zdravstvenu skrb i zaštitu zatvorenika.

Stranac u Republici Hrvatskoj može boraviti kratkotrajno, privremeno ili stalno. Obzirom da smo o privremenom boravku već pisali, ovoga ćemo puta ukratko predstaviti pojam stalnog boravka stranaca u Republici Hrvatskoj koji je uređen Zakonom o strancima (Narodne novine broj 130/11, 74/13).

 

Kome se može odobriti stalni boravak?

Stalni boravak može se odobriti strancu koji:

Novi Zakon o sudovima stupio je na snagu u ožujku 2013. godine. Zakon je donio značajne izmjene kaznenoprocesnog imuniteta sudaca. Kaznenoprocesni imunitet se definira kao subjektivno javno pravo određenih osoba da se protiv njih ne može pokrenuti kazneni postupak, niti on može biti pritvoren, bez odobrenja nadležnog tijela.

 

Osporavanje svakog očinstva, pa tako i priznatog pod prisilom, regulirano je u Obiteljskom zakonu (NN 116/0317/04136/04107/0757/11, 61/11) i to materijalnopravnim odredbama i postupovnim odredbama.

Da bi osiguranik ostvario pravo na starosnu mirovinu moraju biti ispunjena dva uvjeta:  uvjet starosti i uvjet staža.

U razdoblju  od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2030. godine osiguranik će ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Pravo na starosnu mirovinu od 1.siječnja 2031. godine ima osiguranik s navršenih 15 godina mirovinskog staža i :

                Ponekad se iz zakonom predviđenih razloga ovrha, koja je određena pravomoćnim rješenjem o ovrsi određenim sredstvom na određenom predmetu ovrhe, ne može provesti. U takvim slučajevima ovrhovoditelju je u istom postupku omogućeno predlaganje novog sredstva i/ili predmeta ovrhe. Prema Ovršnom zakonu (NN 112/12 25/13 93/14; u daljnjem tekstu OZ), sredstva ovrhe su ovršne radnje ili sustav takvih radnji kojima se po zakonu tražbina prisilno ostvaruje, kao npr.

            Prava iz Povelje donesena su u prvom redu kako bi bila u najboljem interesu djece te poboljšala njihovu dobrobit. Spomenuta prava primjenjuju se na svu djecu, bez ikakve diskriminacije te se odnose na svu djecu mlađu od 18 godina.

            Povelja je usvojena 1988. godine u Leidenu, u Nizozemskoj od strane „Europske udruge za djecu u bolnici“. Sadrži popis prava za svu djecu u vezi njihovog boravka u bolnici, kao i prije te nakon boravka.

Drupal theme by Kiwi Themes.