Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela sudjelovala je 02. prosinca 2015. na okruglom stolu na temu “Iskustva i izazovi u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“  u organizaciji Ministarstva pravosuđa - Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Moramo pohvaliti odličnu organizaciju i redoslijed prezentacija koje su činile logičnu cjelinu te se nova tema uvijek nastavljala na već prethodno navedene. 

Studenti kliničari Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima Pravne klinike u Zagrebu, Ivana Grgić, Iva Jančevski, Lucija Koren i Mislav Vukina, volontirali su u Zimskom tranzitno-prihvatnom centru u Slavonskome Brodu od 17.-20. studenoga.  Odlazak je organiziran u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom s kojim Grupa uspješno surađuje već nekoliko godina na području prava međunarodne zaštite.

Pravni lijekovi koje ovršenik može podnijeti protiv rješenja o ovrsi razlikuju se ovisno o tome da li je rješenje o ovrsi doneseno temeljem ovršne ili vjerodostojne isprave. Protiv rješenja o ovrsi temeljem ovršne isprave stranke (ovrhovoditelj i ovršenik) imaju pravo podnijeti žalbu zbog razloga navedenih u članku 50. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14). Žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje o ovrsi. Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi ne odgađa provedbu ovrhe što ujedno znači da nije suspenzivna.

Razvod braka uređuje Obiteljski zakon ( Narodne novine 103/15, u daljnjem tekstu ObZ). Razvod je jedan od načina prestanka braka ( uz smrt bračnog druga, proglašenje nestalog bračnog druga umrlim te poništaja). Brak se može razvesti tužbom koju zahtijeva jedan bračni drug te prijedlogom za sporazumni razvod braka koji predlažu oba bračna druga.

 

Sporazumni razvod braka prema ObZ-u spada pod jedan od  posebnih izvanparničnih

Potaknuti nedavnim zbivanjima u zdravstvu – točnije naplatom zdravstvenih usluga te velikim brojem upita koje smo dobili, Pravna klinika i Grupa za zaštitu prava pacijenata želi građane informirati o nastaloj situaciji te njihovim pravima i obvezama.

Otkako su prvi valovi izbjeglica počeli ulaziti u Hrvatsku, izbjeglička kriza je imala velik utjecaj na hrvatsko društvo u cjelini, pa tako i na Grupu za pomoć tražiteljima azila i strancima. Naime, do njenog nastupanja na snazi je bio tzv.

U Republici Hrvatskoj kategoriju posebno zaštićenih radnika čine trudnice, osobe s invaliditetom, maloljetnici i stariji radnici.

Postupak predstečajne nagodbe podrazumjeva postupak u kojem se ponovno želi uspostaviti likvidnost i solventnost dužnika.

U sklopu Ministarstva zdravlja, 20. siječnja 2015. godine osnovano je stručno Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo se bavilo istraživanjem mogućnosti primjene indijske konoplje, odnosno kanabinoida kod teško oboljelih kojima takva terapija može pomoći u liječenju.

Otpremnina za odlazak u starosnu mirovinu kao pravo radnika nije uređeno Zakonom o radu (NN 93/14, u nastavku: ZR), niti drugim propisima.

Drupal theme by Kiwi Themes.