Mnogi građani često se nađu u situaciji da pri jednostavnoj provjeri stanja na tekućem računu shvate da su ovršenici, da je bez ikakve obavijesti ili suglasnosti njihov novac prebačen na račun ovrhovoditelja u vrlo kratkom roku, svjesni činjenice da nisu podmirili dugovanje, ali ne nadajući se tako brzoj reakciji vjerovnika i financijskih institucija za pokretanje prisilne naplate – ovrhe.

FINA je agencija ovlaštena za provođenje ovrhe na novčanim sredstvima građana i poslovnih subjekata, a ovrhu provodi po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama.

S obzirom na valjanost, pravni poslovi se mogu podijeliti na valjane i nevaljane. Da bi pravni posao bio valjan potrebno je da su subjekti koji ga sklapaju pravno i poslovno sposobni, da sadrži valjano i suglasno očitovanje volje (ako ga nema, postoje mane volje), da je činidba moguća, dopuštena, određena/odrediva i da postoji propisani oblik pravnog posla (iako se ne traži uvijek). Posebno su zanimljivi oni nevaljani pravni poslovi koji se dijele na ništetne i pobojne.

 

Zakon koji uređuje postupak dobivanja međunarodne zaštite je od 2. 7. 2015. godine Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15; u daljnjem tekstu ZMPZ). Za početak, jedno od bitnih načela u postupku dobivanja međunarodne zaštite je načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja (non refoulement). To načelo znači da je zabranjeno prisilno udaljiti ili na bilo koji način vratiti državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva u zemlju:

Međuljudski odnosi suvlasnika stambenih zgrada nerijetko su isprepleteni problemima koji proizlaze iz zajedničkih poslova i obveza te određenih individualnih zahtjeva. S obzirom na to da nam se stranke učestalo javljaju za pravne savjete vezane uz navedeno područje, odlučili smo napisati nešto o ovoj temi.

 

Sudjelovanje suvlasnika u upravljanju stambenom zgradom

Zakonom orodiljnim i roditeljskim potporama uređena su prava koja pripadaju zaposlenim roditeljima kod rođenja djeteta. To surodiljni dopust, roditeljski dopust, rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta, stanka za dojenje djeteta, dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete, slobodan radni dan za prenatalni pregled, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

Medicinska dokumentacija jest dokument o tijeku pacijentove bolesti i liječenja odnosno o zdravstvenom stanju pacijenta, načinu rada na mjestu pružanja zdravstvene zaštite te uputa danih u svrhu ostvarivanja pacijentovih prava na zdravstvenu zaštitu. Takav dokument nastaje u zdravstvenoj ustanovi i potpisan je od ovlaštenog zdravstvenog radnika (najčešće liječnika).

Potaknuti činjenicom da se dužnici protiv kojih je pokrenut ovršni postupak često obraćaju Pravnoj klinici s upitima vezanim uz eventualnu zastaru tražbina koje se u ovršnom postupku prisilno ostvaruju, odlučili smo napisati i ponešto o tom pravnom institutu.

Prema članku 52. Obiteljskog zakona (Narodne novine 103/15),  bračni drugovi mogu se sporazumjeti o sljedećim posljedicama razvoda braka: mjestu stanovanja djeteta, načinu ostvarenja roditeljske skrbi i osobnih odnosa,  uzdržavanju djeteta, uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova, i uzdržavanju bračnih drugova.

Teško da postoji osoba koja se u životu nije susrela s potrebom za pravnim savjetom, a iako naš pravni sustav samo iznimno predviđa obavezno zastupanje pred sudovima od strane stručnjaka pravne profesije (npr.

Zapošljavanje trudnica te zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu uređeno je Zakonom o radu ( NN 93/14, u nastavku: ZR). U čl. 30. ZR-a predviđeno je da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće ili joj zbog toga ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.  Zabrana otkaza trudnicama i majkama koje doje djecu predviđena je čl. 34. ZR-a.

Drupal theme by Kiwi Themes.