Ljetna stanka

 

Poštovani korisnici,

Pravna klinika za vrijeme ljetne stanke, od 1.6.2015. do 1.10.2015., neće zaprimati nove predmete.

Stoga Vas molimo da se s Vašim upitima obratite Pravnoj klinici nakon 1.10.2015.

 

Nova adresa Pravne klinike

 

Poštovani korisnici,

Pravna klinika se preselila u Ulicu Jurja Žerjavića 6/II. kat.

Na toj će adresi Pravna klinika raditi počevši s 26. siječnjem 2015.

Napominjemo da će se tamo odvijati prijem stranaka te da prilikom slanja pošte adresirate pošiljku na novu adresu.

 

 

Dragi korisnici,

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu uvijek je nastojao da se aktivno uključi u rad na pitanjima od općeg interesa. U sklopu obrazovanja budućih pravnika, nastojimo razvijati i svijest o potrebi da se stečena znanja aktivno primijene na konkretne slučajeve. Kombinirajući teorijske spoznaje i praktične vještine, želimo pomagati onima koji nisu na drugi način sposobni ostvariti prava koja im pravni poredak priznaje. Misija Pravne klinike jest da se, radeći na Vašim individualnim problemima, ujedno djeluje za javnu dobrobit. Studenti i drugi suradnici Klinike, slijedeći dugu tradiciju studentskih pravnih klinika u drugim zemljama, nastoje se u klinici voditi najvišim standardima pravne profesije, razvijajući ujedno svoje pravne vještine i osjetljivost za aktualne probleme u zajednici. Nadamo se da ćemo i Vama moći pomoći!

Pravna klinika


 

Što je Pravna klinika?
Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010., i uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta. O povijesti i misiji klinike možete čitati ovdje.

Kakvu pomoć pruža klinika?
Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnika o studiranju.

Tko radi na vašim predmetima?
Studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori. Klinika ima razvijen interni sustav kontrole kvalitete rezultata, pa se ne treba plašiti nestručnosti.

Koje vrste slučajeva prima klinika?
Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima. Vidi više na linku.

Koji se korisnici mogu obratiti klinici?
Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta. U pravilu, Klinika će preuzeti sve korisnike kojima je izdana uputnica za pružanje pravne pomoći od nadležnog upravnog tijela. Ako uputnicu nemate, Klinika Vam može pomoći u popunjavanju i/ili podnošenju zahtjeva za njeno izdavanje. Iznimno, ako je riječ o predmetu koji Klinika smatra važnim i opravdanim, u nekim se slučajevima može u rad uzeti i predmete korisnika koji se nisu kvalificirali za izdavanje uputnice.

Kako se radi na vašem predmetu?
Klinici se možete obratiti osobno ili telefonom. Dežurna osoba uzima Vaše podatke kao i opis Vašeg predmeta. Poželjno je da se Klinici dostave i kopije svih relevantnih dokumenata. Na temelju raspoloživih podataka, Klinika odlučuje hoće li predmet primiti u rad te određuje izvjestitelja. Na temelju njegove analize, nadležna radna skupina donosi odluku o sadržaju pravne pomoći. O stavovima i odlukama Klinike, te o svim koracima koje poduzimamo u Vašem predmetu uvijek ćemo Vas promptno izvijestiti. 

Drupal theme by Kiwi Themes.